Kinderen uit gezinnen met laag inkomen doen mee

Zwolle – Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hebben ook recht op deelname aan allerlei maatschappelijke activiteiten. Daarom zet het college van B&W geld in om juist deze groep te betrekken bij culturele, sportieve en educatieve activiteiten. Het Rijk heeft onlangs met gemeenten, waaronder Zwolle, het Convenant  Ieder Kind Doet Mee afgesloten. De gemeenteraad heeft besloten deze gelden toe te voegen aan het budget armoedebestrijding en bijzondere bijstand. Voor dit en komend jaar is samen € 670.000,- beschikbaar.  

In de wijk Kamperpoort wordt dit jaar begonnen met “Cultuur in de wijk”. De Muzerie  organiseert dit samen met scholen en welzijnswerk. € 60.000,- is hiervoor beschikbaar. Ook is het van belang dat kinderen langere tijd meedoen aan culturele activiteiten. Daarvoor is het belangrijk dat kinderen kunnen beschikken over een instrument. Bij de Muzerie bestaat een “instrumentenfonds” dat niet wordt gebruikt. Door dit fonds  een nieuwe impuls te geven van € 35.000,-

Een zelfde bedrag komt beschikbaar voor ouders en hun kinderen om samen deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten in de vakantieperiodes. Gedacht wordt aan mensen die samen met hun kinderen in maatschappelijke opvang verblijven, of zij die aangewezen zijn op de voedselbank.  

Geld mag niet de reden zijn dat kinderen  uit de laagste inkomensgroepen de peuterspeelzaal niet bezoeken. Nu is voor die ouders een peuterspeelzaalbezoek veel te duur. Daarom  wordt het mogelijk gemaakt dat deze groep kinderen gratis naar de peuterspeelzaal kan gaan.  

Voor kinderen met een lichamelijk beperking wordt €20.000,- beschikbaar gesteld om in het kader van het jaar van de gehandicaptensport deel te nemen aan kennismakingsactiviteiten.

De Zwolse Panters profiteren ook van het geld “Ieder Kind Doet mee”. Op bepaalde voorwaarden  krijgt deze groep  € 15.000,- voor nieuwe instrumenten en kleding. Dit project levert niet alleen  een bijdrage aan het deelnemen van Antilliaanse jongeren aan cultuur. Tevens wordt op deze manier de jongeren een zinvolle tijdsbesteding aangeboden. 

Artikel delen:

Reageer