Symposium crisis en weerbaarheid Zwolle

Zwolle – Op initiatief van de ChristenUnie organiseert de gemeenteraad van Zwolle jaarlijks, voorafgaand aan de Perspectiefnota, een symposium over een actueel thema. Er komen deskundigen aan het woord die hun licht laten schijnen over verwachte ontwikkelingen in de maatschappij en de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben voor de stad. Aanbevelingen aan de beleidsmakers van Zwolle zijn het resultaat. Dit jaar vindt het symposium plaats op dinsdag 26 mei en is er gekozen voor het thema economische recessie en de weerbaarheid van de stad. 

De eerste spreker op het symposium is dhr. G. Marlet, directeur van de Atlas voor Gemeenten. Onlangs is de elfde editie van de Atlas uitgekomen, met daarin onder meer recente cijfers over de economische crisis. Dhr. Marlet gaat in op het effect van de economische crisis op steden en Zwolle in het bijzonder en welke maatregelen we kunnen nemen om de stad weerbaar te houden. De tweede spreker is dhr. G. Sporre, voorzitter van de Kamer van Koophandel Oost Nederland. Hij geeft zijn visie op de economische crisis in Zwolle vanuit werkgeversoptiek. 

Artikel delen:

Reageer