Wijkplatform Dieze-Centrum en Bagijneweide

Zwolle – Wijkwethouder Gerrit Piek nodigt de bewoners van Dieze-Centrum en Bagijneweide uit voor het wijkplatform Dieze-Centrum/Bagijneweide.

Het wijkplatform vindt plaats op woensdagavond 27 mei a.s. in de Hogeschool voor de Kunsten Artez, aan de Rhijnvis Feithlaan 50 en begint om 20.00 uur.

Op het wijkplatform worden onder meer onderstaande punten besproken:

–          Bewonerstoezichthouders in Dieze-Centrum: kennismaking met dhr. H. Schuurman

–          Nieuws ondernemersvereniging Diezerpoort: toelichting door dhr. E. van der Worp

–          Stand van zaken herontwikkeling Bagijneweide

–          Vervolg wijkvisie Diezerpoort: toelichting door dhr. M. Klapwijk, projectleider gemeente Zwolle

–          Wijkbudgetten, kansen voor de wijk: door mw. N. de Heer, gemeente Zwolle

 

Wijkplatform

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via Telefonisch Servicecentrum (TSC) op telefoonnummer 14038. De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op www.zwolsewijken.nl.

 

Artikel delen:

Reageer