Wijkplatform Wijthmen

Zwolle – Wijkwethouder Janco Cnossen nodigt bewoners van Wijthmen uit voor het wijkplatform op dinsdagavond 26 mei aanstaande, in het Kulturhuis, Erfgenamenweg 14.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur met eerst de ledenvergadering van Plaatselijk Belang, gevolgd door de agenda van het wijkplatform.

 Agenda wijkplatform

·    Dorpsvisie Wijthmen; toelichting door mevr. P. Bijlsma, gemeente Zwolle

·    N 35: terugblik op het afgelopen half jaar en hoe verder. Toelichting door dhr. G.  Koot, Rijkswaterstaat en dhr. E. Odaci, provincie Overijssel

·    Nieuwbouw Ploegweg: dhr. P. Cottaar, gemeente Zwolle, geeft een stand van zaken

·    Wijthmener Plas: evenementen en stand van zaken visie 

Wijkwethouder Janco Cnossen houdt vanaf 19.00 uur een spreekuur. Men kan dan bij de wijkwethouder terecht met persoonlijke vragen en opmerkingen. U hoeft zich hiervoor niet vooraf aan te melden. 

Wijkplatform

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via Telefonisch Servicecentrum (TSC) op telefoonnummer 14038 of via de website www.zwolsewijken.nl. Ook de data van de verschillende wijkplatforms zijn op deze website te vinden.

Artikel delen:

Reageer