Waterschap lanceert digitale maaikalender

Zwolle – Op de website van het Waterschap Groot Salland  (www.wgs.nl/maaikalender) kunnen belanghebbenden vanaf woensdag 20 mei zien waar, wanneer en hoe het waterschap de watergangen in hun buurt maait. Groot Salland is hiermee het tweede waterschap in Nederland dat zijn onderhoudsplan digitaal aanbiedt aan de buitenwereld.
 
Met behulp van een overzichtskaart en kleuren kunnen agrariërs, natuurbeheerders en inwoners de maaikalender van het waterschap bekijken. Deze kalender is de digitale versie van het onderhoudsplan voor watergangen van Waterschap Groot Salland. Denk hierbij aan sloten, beken en kanalen. Het is een planning van twee weken waarin staat waar, wanneer en op welke manier het maaionderhoud plaatsvindt. Deze planning wordt zo nodig iedere twee weken bijgewerkt. De belangrijkste doelstelling van het onderhoudsplan is het garanderen van de water aan- en afvoer, zodat een optimaal peilbeheer mogelijk is.

Het plan houdt rekening met verschillende factoren, zoals de huidige inrichting van het watersysteem en onderhoudsvoorzieningen (smalspoorpad of onderhoudsroute), de grootte van het profiel van de watergang, de weersomstandigheden, efficiënt onderhoud en de flora en fauna in en om de watergang. Bij de start van  de tweede maaironde, rond half augustus, wil Groot Salland nog een stapje verder gaan en de maaikalender faciliteren via een Google Maps-kaart.

De maaikalender is en blijft een planning. Het is geen keurslijf. Bij bijzondere (weers)omstandigheden, bijvoorbeeld meer dan gemiddelde regenval of droogte, en/of meldingen van problemen met de waterbeheersing kan het waterschap hiervan afwijken en de maaikalender aanpassen aan de praktijk. Met het online aanbieden van de maaikalender laat het waterschap zien transparant te zijn en dichter bij de burger te willen staan. 

Het waterschap wil niet te veel, maar ook niet te weinig maaien, want maaionderhoud is kostbaar. Toch wil Groot Salland zo veel mogelijk rekening houden met het omliggende grondgebruik. Zo is rondom natuurgebieden meer ruimte voor ruigte en vegetatie, terwijl in intensieve landbouwgebieden en stedelijke gebieden intensiever wordt gemaaid. Om die reden is maaionderhoud maatwerk. 

 

Artikel delen:

Reageer