Zwolle wijst steun aan Hamam af

Zwolle – De Stichting Sipans is al enkele jaren bezig met het vestigen van een hamam in Zwolle. De stichting heeft de gemeente Zwolle om financiële steun gevraagd. Het college heeft besloten om het huidige plan niet financieel te steunen. Hiervoor zou er ruim € 500.000,- nodig zijn, exclusief de inrichting waarbij uitgegaan was van vestiging van de hamam in het nieuw te realiseren zwembad ´De Vrolijkheid´.

Er zijn meerdere redenen voor de afwijzing van de financiële steun. Zo zou een hammam de integratie tussen verschillende bevolkingsgroepen bevorderen maar dat element wordt door de Integratieraad niet onderschreven. Daarnaast is onvoldoende aangetoond dat de exploitatie van een hamam uit kan – ofwel, er zijn teveel risico´s om een sluitende exploitatie te krijgen. Zo is het aantal potentiële bezoekers te klein, is de locatie voor bezoekers buiten Zwolle niet goed met het openbaar vervoer bereikbaar en vormt het aantrekken van voldoende personeel een probleem.

Artikel delen:
Reacties 7
 1. Zo is het aantal potentiële bezoekers te klein, is de locatie voor bezoekers buiten Zwolle niet goed met het openbaar vervoer bereikbaar en vormt het aantrekken van voldoende personeel een probleem.

  Dat meeeeen je niet!!! Volgens mij vinden heel veel mensen zo’n hamam heerlijk, als ze in Turkije zijn, genieten ze er ook volop van!
  En het aantrekken van voldoende personeel zou een probleem vormen????
  😀 haha dat klinkt echt grappig.

  Nee sorry ik begin te geloven dat alle mogelijke smoezen uit de kast gehaald worden om in Zwolle geen hamam te krijgen…
  Jammer!


  Maak melding

 2. Pff, als er veel vraag naar blijkt te zijn, dan kan het zichzelf ook bedruipen,toch? En eh..volgens mij krijgt een Hamman in Turkije geen 500.000,- overheidssteun


  Maak melding

 3. @pff: sponsor jij die boel toch ff ?er mogen wel 100 hammans komen maar wel van eigen poen en niet van gemeenschapsgeld, zou toch te gek voor woorden zijn.


  Maak melding

 4. Als een ondernemer hier in geloofd dan gaat ie zijn gang maar.
  Maar een half meloen gemeenschapsgeld: No Way!!
  Als ik als ondernemer om een kwartje kom is er ook niemand thuis…


  Maak melding

 5. Bedankt van solidara

  In een persbericht op 20 mei j.l. geeft gemeente Zwolle aan geen geld uit te trekken voor de bouw van een hamam in Zwolle. Stichting Sipans is al jaren bezig steun te krijgen voor het project. De vraag aan de gemeente was om de hamam zo mogelijk te combineren met de bouw van het nieuwe zwembad in Zwolle. Hiervoor zou er ruim ?? 500.000,- nodig zijn, exclusief de inrichting waarbij uitgegaan was van vestiging van de hammam in het nieuw te realiseren zwembad ‘De Vrolijkheid’.

  De gemeente geeft aan meerdere redenen te hebben voor het afwijzen van het eenmalige subsidieverzoek. Behalve dat het college twijfels heeft over het effect dat de hamam zou hebben op een positieve bijdrage aan de integratie, heeft Sipans onvoldoende aangetoond dat de exploitatie van een hammam sluitend is. Zo zou het aantal potentiële bezoekers te klein zijn, is de locatie voor bezoekers buiten Zwolle niet goed met het openbaar vervoer bereikbaar en vormt het aantrekken van voldoende personeel een probleem, zegt de gemeente in haar persbericht.

  Solidara Zwolle heeft het persbericht met toenemende verbazing gelezen. Wat een flauwekul argumentatie! Ten eerste de twijfels over de bijdrage aan de integratie. In een normale sauna kom je toch overwegend alleen de blanke Nederlanders tegen. Juist de komst van een hamam is drempelverlagend voor de nieuwe Nederlanders en zal dus zeker de integratie bevorderen. Er is geen studie of aantoonbaar bewijs dat een hamam in Overijssel geen gemeleerd publiek aan zou trekken, slechts de mening van de integratieraad van Zwolle. Overigens kunnen wij geen advies hierover vinden op de website http://www.zwolle.nl bij de uitgebrachte adviezen van de integratieraad. Wij vinden wel een rapport met de zin: “Wij ondersteunen uw voornemen om in uw accommodatiebeleid de natuurlijke ontmoeting tussen allochtonen en autochtonen te bevorderen.” Een hamam is de perfecte oplossing voor die wens.

  En dan de argumentatie over de exploitatie. De gemeente verwacht een te klein aantal bezoekers, maar waarop zij dit baseert is onduidelijk. Wanneer de locatie voor bezoekers van buiten Zwolle niet goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, zou ik het nieuwe zwembad er ook niet situeren! En ook het argument dat er onvoldoende personeel voor gevonden zou kunnen worden, wordt niet onderbouwd. Met een toenemende werkloosheid lijkt dit overigens een onzinnige constatering.

  Het lijkt erop dat de gemeente Zwolle liever geen hamam in Zwolle WIL en daarbij gelegenheidsargumenten gebruikt om het idee af te schieten. Het was eerlijker geweest aan te geven geen geld te hebben of geen hamam te willen, dan weet je tenminste waar je aan toe bent als organisatie. Ik kan de gedachte niet onderdrukken dat de afwijzing te maken heeft met de christelijke signatuur van het college (CDA, CU, PvdA, GL/DG). Maar ja, dat is maar een gevoel.

  Nu kan alleen de gemeenteraad nog de hamam in de perspectiefnota opnemen en er fondsen bijzoeken voor de begroting. Als je ziet hoeveel miljoenen er in het verleden uitgetrokken zijn voor sportaccommodaties, zowel voor de top- als breedtesport, zou het geen probleem moeten zijn om 5 ton te vinden voor de bouw van de hamam. Maar dan moet de gemeenteraad dat wel willen, want zonder politieke steun ben je als organisatie met positieve plannen kansloos.

  Margriet Twisterling

  voorzitter Solidara en ex-raadslid Zwolle  Maak melding

 6. Goh…een verrassend standpunt van Margriet Twisterling (voorheen toch SP?) om 500.00,- aan een Hamman uit te geven. En dat terwijl er op dit moment genoeg andere prioriteiten zijn…(byv. de gezinnen die grote moeite hebben om het sportabonnement voor hun kind te betalen…ik noem maar even wat)


  Maak melding

 7. De Integratieraad stelt zich bij alle activiteiten en adviezen de vraag in hoeverre het voorliggende de integratie bevordert dan wel of het integratiebelemmerend zal zijn. Uw verzoek om advies te geven inzake de Hamam hebben we dan ook vanuit dit perspectief beoordeeld.

  Naar de mening van de Integratieraad zou een Hamam op zich zelf een positieve bijdrage kunnen leveren aan het voorzieningenniveau in Zwolle. Het is een voorziening die velen zullen kennen vanuit hun vakantie of omdat zij oorspronkelijk afkomstig zijn uit één van de landen waar Hamam bezoek gebruikelijk is.
  De mogelijkheid kennis te maken met het onbekende en met gebruiken uit andere culturen kan een positief effect hebben op het nader tot elkaar komen van mensen. Ook het feit dat een dergelijk initiatief van een allochtone Zwollenaar komt vinden we positief.

  Gezien de inrichting van een Hamam is de integratieraad echter van mening dat er geen argumenten aanwezig zijn om te veronderstellen dat de mogelijke komst van een Hamam in Zwolle op zichzelf integratiebevorderend zal zijn. Voor vele, al bestaande voorzieningen, zou het wenselijk zijn indien hiervan meer gebruik gemaakt zou worden door zowel allochtone als autochtone Zwollenaren. Louter het bestaan van een voorziening die gebruikelijk is in de landen van herkomst van veel van de allochtone Zwollenaren, is naar de mening van de Integratieraad echter nog geen garantie dat deze de ontmoeting tussen de bevolkingsgroepen zal stimuleren.

  Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende in kennis gesteld te hebben van ons advies.

  Met vriendelijke groet,

  L. Klappe J. Ubro
  Beleidssecretaris Integratieraad voorzitter Integratieraad  Maak melding

Reageer