D66 tegen geheimhouding jaarrekeningen Odeon

Zwolle – D66-Fractievoorzitter Jan Zelle stelt in de Raad van 25 mei 2009 kritische vragen aan wethouder Kenkhuis (GL/DG) over het voorstel om 3 jaarrekeningen van Odeon/De Spiegel eeuwigdurend geheim te verklaren. D66 ziet hiervoor geen geldige redenen.

Maandag 25 mei 2009 vervangen B&W de ene bepaling uit de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) door een andere bepaling om de jaarrekeningen geheim te laten verklaren door de Raad. Dit na kritische vragen van D66 op 20 mei 2009. D66 is het niet eens met het beroep op vertrouwelijkheid van de 3 jaarrekeningen en ziet niet in welke concurrenten belang zouden kunnen hebben bij openbaarheid van deze jaarrekeningen. Dit omdat ook de begrotingcijfers openbaar zijn.

Meer info: http://d66zwolle.nl/news/?page=news_item_form&action=form

Artikel delen:
Reacties 12
 1. Dit roept inderdaad GROTE vraagtekens op:

  Wat wil de gemeenteraad onder het vloerkleed vegen ? Waarom doet men dit ? Hoort dit wel thuis in een democratie ?  Maak melding

 2. Als het aantal reacties bij deze topic een graadmeter is van mate van betrokkenheid bij dit onderwerp, dan lijkt het erop dat de lezers deze geheimhouding accepteren.

  Raar ?


  Maak melding

 3. Ik ben inderdaad wel benieuwd wat achter dit opmerkelijke voorstel zit. Het is wel een manier om extra aandacht op die jaarcijfers te vestigen.

  Concurrentie overwegingen lijken mij ook flauwekul. Welke echte concurrenten heeft dit bedrijf?

  Dit vraagt om speculaties. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken dat door deze maatregel een of andere knullige actie van een wethouder verzwegen moet worden.

  Ik ga er niet vanuit dat de gemeenteraad dit zal laten passeren.


  Maak melding

 4. Geheimhouding accepteren?
  Allereerst moet morgenavond nog blijken of “de” Gemeenteraad de 3 jaarrekeningenj onder
  het vloerkleed gaat vegen. Het is “nog maar” een voorstel van wethouder Kenkhuis (GL/DG).

  Maar toegegeven, de Zwolse Praktijk (Stad van Liberaal Thorbecke die in 1847 zei, dat
  Openbaarheid Licht is) laat wel zien dat de Zwolse Raadsmeerderheid op dit punt nog al
  volgzaam is t.o.v. B&W. Zie:

  http://d66zwolle.nl/news/item/roep_om_openheid__niet_alleen_van_be_quick_(stentor_10_september_2008)/

  http://d66zwolle.nl/news/item/D66-Betoog_over_Openbaarheid_in_Commissie_Bestuur_(11_december_2006)/

  http://d66zwolle.nl/news/item/Verlate_Sinterklaas-surprise__B_W-reactie_op_BIZA-advies_7/11_(6_december_2006)/

  http://d66zwolle.nl/news/item/Ministerieel_oordeel__gemeentestukken_niet_geheim__(de_Stentor_23_november_2006)/

  http://d66zwolle.nl/news/item/BIZA-advies_bevestigt_onrechtmatigheid_achteraf_geheim_verklaren_raadsstukken_(17_november_2006)1/

  Met vriendelijke groeten,

  Martin


  Maak melding

 5. Collegepartijen (PvdA/CDA/GL-DG/CU)en VVD stemden voor bekrachtiging geheimhouding, D66/SP
  /Swollwacht/Plaatselijk Belang Zwolle tegen.

  Dit na een betoog van VVD-Burgmeester Henk Jan Meijer waarin hij o.m. stelde, dat:
  – Jaarrekeningen voor gesubsidieerde instellingen met Stichtingvorm geheim worden
  verklaard/zijn.
  – Concurrentie-aspect zou zitten in gevoelige informatie v.w.b. inkoopcontracten voor
  artiesten.

  Voor eerste aspect trok hij – al dan niet terecht – een parallel met (niet)deponerings-
  plicht bij Kamer van Koophandel.

  N.B.: Te deponeren gegevens zijn afhankelijk van de grootte van de Stichting.

  Minderheid sprak zich uit voor niet bekrachtiging geheimhouding, exclusief informatie
  inkoopcontracten artiesten. Dit op voorspraak van D66-fractievoorzitter Jan Zelle.

  GL-DG stelde voor Instelling/Accountant te verzoeken de vetrouwelijkheid (muv artiesten-
  contracten) op te heffen. Dit werd toegezegd door de burgemeester.

  Er komt eerst een informatieronde over het 1,5 tot 3 jaar onder de pet houden van de
  financiële problemen, waardoor B&W de actieve informatieplicht van de Gemeentewet 2002
  t.o.v. de Raad niet is nagekomen. Dit op voorspraak van D66.

  Op voorstel van SP volgt daarna een meningsvormend debat over de financiële problematiek
  van de instelling.

  Gelet op de raadsplanning van de agendacommissie komen beiden aspecten na het zomerreces
  (t/m eind augustus 2009) in de Raad aan de orde.

  Met vriendelijke groeten.

  Martin  Maak melding

 6. Aanvulling
  De jaarrekeningen zijn eigendom van de Stichting Odeon en de accountant. Beide hebben aangegeven deze in vertrouwelijkheid te hebben verstrekt aan het college/de raad om aan de subsidievoorwaarden te voldoen. De accountant meldt zelfs dat niets uit de jaarrekening openbaar mag worden gemaakt. Omdat de eigenaren ons die stukken in vertrouwelijkheid hebben meegegeven past uiteindelijk bekrachtiging van geheimhouding. Die stukken kun je niet zomaar openbaar maken.

  Alleen met toestemming van de eigenaren kun je vervolgens de gevraagde vertrouwelijkheid ??schenden??. En daar wordt nu om gevraagd.

  Alleszins redelijk, toch?

  Met vriendelijke groet,

  Martijn van der Veen


  Maak melding

 7. Iedere jaarrekening is eigendom van de instelling resp. de accountant.

  Burgemeester heeft verklaard, dat jaarrekeningen van instellingen met stichtingsvorm niet
  openbaar zijn en voor NV’s/BV’s wel.

  Waarom nu pas om al dan niet noodzakelijke toestemming gevraagd en eerder een volstrekt
  misplaatste bepaling uit de Wet Openbaarheid van Bestuur (ten onrecht aangeduid als Wet
  Openbaar Bestuur) aangeroepen door B&W?

  Wat is hiervan de logica en de redelijkheid?


  Maak melding

 8. @Martin Jongkoen / D66
  Ik sluit mij aan bij jouw standpunt.

  Odeon De Spiegel is in principe voor iedere inwoner van Zwolle toegankelijk.Het theater bekleedt een belangrijke sociaal culturele functie in onze stad.

  Men ontvangt subsidies van de lokale overheid en loopt daarnaast ook nog eens achter met het betalen van de huur. Dit kan vraagtekens (twijfels) oproepen bij de burger. Als de boeken dan ook nog eens gesloten blijven worden deze vraagtekens alleen maar groter, des te meer omdat de economie zich in zwaar weer verkeer bevindt.

  Daarnaast geeft het niet publiceren van de jaarrekeningen de burger het gevoel dat er iets niet in de haak is. Valt er wat te verstoppen ? Achterkamertjespolitiek dus.

  Is het het streven van B&W om de kloof tussen politiek en de burgers en politiek te vergrootten ? Dan moet men inderdaad op deze manier doorgaan !  Maak melding

 9. Opnebaarheid Jaarrekening 2005/2006 e.v.
  In het Raadsplein van maandag 15 juni 2009 is door B&W gemeld, dat Stichting Zwolse Theaters geen bezwaar heeft tegen openbaarheid. Formeel moet er nog toestemming van de accountant volgen.

  M.a.w. B&W maakt op voorhand wel voor Stichting Zwolse Theaters uit, dat ze wel bezwaar tegen openbaarheid zullen hebben. En bijna was de hele Raad B&W.  Maak melding

Reageer