VVD heeft vragen over kunstwerk Wharfinger

Zwolle – De fractie van de VVD Zwolle wil in de raadsvergadering van maandag 25 mei 2009 een aantal mondelinge vragen stellen aan het College van B. en W. over het wederom in gebruik nemen van het kunstwerk Wharfinger op Hanzeland.

Het College heeft besloten om het kunstwerk Wharfinger op Hanzeland weer in gebruik te nemen als fontein. Ongeveer een jaar geleden werd de fontein uitgezet na bezwaren van omwonenden en een rechtelijke uitspraak. Met name de geluidsoverlast van het kletterende water was de belangrijkste reden om de fontein niet meer te laten spuiten. De fontein produceert meer dan de toegestane 55 dba en zorgt daarmee tot onevenredig veel overlast voor de mensen die in de omgeving van de fontein wonen.  Het afgelopen jaar zou bedoeld zijn om een oplossing te zoeken voor de geluidsoverlast. De VVD heeft hierover een aantal vragen voor het college.

De vragen:

  1. Welke oplossingen of geluidsbeperkende matregelen zijn genomen waardoor het college heeft besloten om het kunstwerk Wharfinger weer in gebruik te nemen;
  2. Welk overleg heeft u hierover gehad met aan & omwonenden en op welke manier worden zij betrokken bij het oordeel over de geluidsoverlast
  3. Welke maatregelen gaat u nemen als het geluidsniveau niet onder het wettelijke en door de rechter afgedwongen niveau van 55 dba komt
  4. Heeft u overwogen om indien geluidsbeperkende maatregelen niet afdoende zijn het beeld te verplaatsen naar een minder geluidsgevoelige plek

Namens de fractie van de VVD Zwolle,

Gerrit van der Kooy                        René de Heer

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer