Nieuwe aanpak schuldhulpverlening

Zwolle – Meer mensen sneller helpen met hun financiële problemen. Dat is de kern van de vernieuwde schuldhulpverlening, die het college van B&W heeft vastgesteld en voorlegt aan de gemeenteraad. De hulpverlening van de gemeente Zwolle gaat zich niet beperken tot alleen maar mensen met problematische schulden. De dienstverlening vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt voortaan gericht op iedereen met een financieel probleem en dat niet zelf kan oplossen. 

Bij de vernieuwing van de schuldhulpverlening staat veel meer de vraag van de man of vrouw met schulden centraal. In de ‘oude’ aanpak zag men veel klanten ongewenst afhaken en werd bij minnelijke schikking van de schuldenlast te weinig succes geboekt. Deze mindere resultaten vertaalden zich in ongewenste situaties, zoals huisuitzettingen en afsluitingen.

Mensen met financiële problemen of mensen die dreigen in de problemen te komen, kunnen aankloppen bij de gemeentelijke afdeling schuldhulpverlening. Wethouder Martin Knol, verantwoordelijk in het college voor Sociale zaken: “Hiermee voorkomen wij dat een financieel probleem zich ontwikkelt tot een torenhoge schuldenlast, die niet meer is te overzien. En uiteindelijk is het de bedoeling dat de klanten zich ook op het terrein van geldzaken, zelf kunnen redden”.

Bij de aangekondigde vernieuwing richt de gemeentelijke hulp bij schulden zich ook op de jongeren. Om de hulp aan deze groep te verbeteren stelt het college van B&W voor de groep die op zich zelf woont en geen startkwalificatie heeft een uitgestelde lening te verstrekken van maximaal € 2000,- Deze groep wordt nu vaak  met lege handen weggestuurd vanwege laag inkomen of onwillige schuldeisers.

In de nieuwe vorm van schuldhulpverlening wordt ook geïnvesteerd op samenwerking met andere partijen in de Zwolse samenleving. Een aan te stellen accountmanager zoekt die partijen op en maakt afspraken voor samenwerking. Daarnaast wordt ook ingezet op voorkomen van problematische schuldensituaties. Er komt een tweede preventiemedewerker, die zich richt op schoolgaande en studerende jongeren. Door daarnaast meer mensen aan te stellen voor producten en diensten, kan het slagingspercentage voor schuldhulpverlening in Zwolle stijgen.

Artikel delen:

Reageer