Woonprogramma 2009

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft een woonvisie van vijf jaar (2006-2010). Op basis van de woonvisie wordt jaarlijks het Woonprogramma vastgesteld. Het Woonprogramma geeft een overzicht van de voortgang van de verschillende woningbouwprojecten en eventuele bijstellingen in het beleid. Het Woonprogramma 2009 is door het college vastgesteld. Ook zijn de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties geactualiseerd. De kredietcrisis en de economische recessie laten in 2009 hun sporen na: er worden minder nieuwbouwwoningen opgeleverd en de verkoop van woningen stagneert ook.

Door de kredietcrisis is de vraag naar woningen afgenomen en stagneert de verkoop. Toch wordt verwacht dat in 2009 de nieuwbouw nog aardig op schema blijft. Begin dit jaar waren er 780 (van in totaal 900) woningen in aanbouw. Verwacht wordt dat de afname vooral in 2010 en 2011 wordt gemerkt met een halvering van de nieuwbouwproductie. Naar verwachting worden er dan 400 tot 450 woningen gebouwd.

De afgelopen jaren is de zoekduur voor huurwoningen gestaag opgelopen. De komende jaren wordt geprobeerd de zoekduur te laten dalen. De zoekduur is vooral van belang voor starters op de woningmarkt. Medio 2008 was de gemiddelde zoekduur 25 maanden.

Gemeente, ontwikkelaars, woningcorporaties en banken hebben afspraken gemaakt om de woningproductie op gang te houden. Ook zijn er speciaal afspraken gemaakt over duurzaamheid. Doel van de afspraken het milieu te sparen maar ook om energiekosten voor woninggebruikers te drukken.

Een belangrijk speerpunt in het woonprogramma is de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Daaronder vallen bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, met een lichamelijke handicap, senioren, studenten en dak- en thuislozen. De kwetsbare groepen in de samenleving.

Het woonprogramma wordt binnenkort ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel delen:

Reageer