Overijssel wil beeldengroep naar Zwolle halen

Zwolle – Het CDA, de VVD en de PvdA uit Overijssel zien graag zo spoedig mogelijk de thuiskomst van historische beelden vanuit Rome naar Zwolle. Het gaat hier om de vier beelden die in de periode 1785-1789 door de Italiaanse beeldhouders Giuseppe en Ceracchi zijn gemaakt voor het praalgraf van de inspirator van de patriotten in Nederland, de Zwollenaar Baron Joan Derk van der Capellen. Deze beelden konden vanwege de politieke situatie van destijds niet naar Nederland worden gebracht en staan al twee eeuwen in Rome te wachten op transport naar Overijssel.

Het cultuurhistorisch erfgoed vormt een verbindend element in het cultuurbeleid van de provincie Overijssel. Het terughalen van de beelden naar Overijssel is dan ook van groot regionaal en cultureel belang. Baron in ere hersteld “CDA-Statenlid Jeroen Slager zegt hierover; “Wij willen Gedeputeerde Staten (GS) oproepen om, samen met de direct betrokkenen, actief mee te werken aan het transport, de restauratie en het plaatsen van de beeldengroep. De beelden moeten zo snel mogelijk op transport en gerestaureerd worden.

Die verplichting hebben wij aan Joan Derk, Baron van der Cappellen tot den Pol, die als eerste Nederlander streed voor een zuivere vorm van democratie. Het wordt tijd dat de Baron in ere hersteld wordt.” Tijdens de Statenvergadering van woensdag 3 juni a.s. dient het CDA samen met de VVD en PvdA een motie in bij Gedeputeerde Staten (GS). Deze motie is inmiddels aan alle statenleden verzonden met het verzoek om deze motie te ondersteunen.

Artikel delen:
Reacties 3
 1. MOTIE

  Thuiskomst Beeldengroep Van der Capellen

  De Raad van Zwolle in vergadering bijeen op maandag 15 juni 2009,

  gelezen de beraadslagingen met betrekking tot de thuiskomst Beeldengroep Van der Capellen binnen de Provincie Overijssel

  Overwegende dat:

  ·het cultuurhistorische erfgoed een verbindend element vormt in het cultuurbeleid van en in de provincie Overijssel en met name in de hoofdstad Zwolle;
  ·dat in de periode 1785 ?? 1789 door de Italiaanse beeldhouders Giuseppe en Ceracchi een beeldengroep van vier beelden is gemaakt voor het praalgraf van de inspirator van de patriotten in Nederland, de Zwollenaar Baron Joan Derk van der Capellen;
  ·deze beeldengroep door de politieke situatie van destijds (bezetting van Nederland door de Pruisische troepen) niet naar Nederland konden worden verscheept;
  ·daardoor deze beeldengroep nu al twee eeuwen in Rome wacht op transport naar Zwolle;
  ·de thuiskomst van de beeldengroep in Zwolle als cultuurhistorische erfgoed van groot regionaal en cultureel belang is;

  Van oordeel dat:

  · Thuishalen van de Beeldengroep van der Capellen geeft Zwolle een culturele en toeristische impuls;
  · De culturele en toeristische impuls is goed voor de Zwolse detailhandel en economie;

  Verzoekt het College:

  ·zich samen met de direct betrokkenen de Provincie en het Rijk in te spannen om de beeldengroep naar Zwolle te halen;
  ·in overleg met betrokkenen de Provincie en het Rijk voor zover nodig, te participeren in een gezamenlijke bijdrage aan de restauratie- transport- en plaatsingskosten om daarmee de thuiskomst van de beeldengroep voor Baron van der Capellen te bespoedigen.

  en gaat over tot de orde van de dag.

  VVD
  Aly van der Vegte
  René de Heer  Maak melding

 2. Hoop wel dat het beeld van de gewone jongen Herman Brood ook prominent aanwezig blijft. Goed dat dat spulletje hierheen gaat, maar het zal wel niet toevallig zijn dat de VVD een Baron terug wil halen;)


  Maak melding

Reageer