Selectieronde Jong Muziektalent Nederland in Zwolle

Zwolle – Op zaterdag 13 juni 2009 vindt in het gebouw van ArtEz Conservatorium in Zwolle, Aan de Stadsmuur 88,  de selectieronde plaats voor het Nationaal Concours Jong Muziek Talent Nederland voor de instrumenten saxofoon, altviool en blokfluit. Aanvang 10.30 uur, toegang gratis. Aan deze selectieronde in Zwolle nemen in totaal 21 kandidaten deel:  5 kandidaten saxofoon, 5 kandidaten altviool en 11 kandidaten blokfluit (waaronder 2 trio’s).

De selectierondes  voor de andere instrumenten zijn op 6 juni in Weert (klarinet en zang), op 7 juni in Rotterdam (cello), op 14 juni in Almere (hobo en harp) en op 20 juni in Amstelveen (viool). De 1e en 2 prijswinnaars van deze selectieronde gaan naar het Nationaal Concours, dat in november plaatsvindt in De Doelen in Rotterdam. De 1ste prijswinnaars van het Nationaal Concours worden toegelaten tot de feestelijke Finale die in december plaatsvindt in De Doelen. De internationale jury stelt dan vast wie de titel “Jong Muziektalent van het Jaar” mag dragen. Aan deze titel is een stipendium van € 5000 verbonden ten behoeve van de studie.  Op 14 december 2008 heeft Alexandra Wypkema (Eindhoven), een pianiste van 16 jaar deze prijs gewonnen. De internationale jury bestond uit: John Floore ,Boris Belkin, Luc Ponet en Rudolf Jansen.

De organisatie is in handen van de Stichting Jong Muziektalent Nederland (SJMN), dat in 1986 is opgericht met als doel het werven, selecteren en stimuleren van muzikaal begaafde en hoogbegaafde jongeren om hen daarna in de begeleidende sfeer mogelijkheden te bieden dit talent verder te ontwikkelen. Om deze jonge getalenteerde musici te vinden zijn de concoursen ontwikkeld.

Deze concoursen zijn trapsgewijs opgebouwd. Talenten krijgen de mogelijkheid hun kunnen te laten beoordelen door een vakjury terwijl ze tegelijkertijd gelijkgestemden ontmoeten. De serie concoursen begint bij de Selectie Nationaal Concours (SNC). De 1e en 2e prijswinnaars van de SNC mogen deelnemen aan het Nationaal Concours. Aan de SNC kunnen leerlingen of studenten van zowel privédocenten als van muziekscholen en vakopleidingen deelnemen. Er worden verschillende leeftijdscategorieën onderscheiden ten behoeve van een objectieve beoordeling. De deelnemers stellen het te spelen programma zelf samen in overleg met hun docent. Dit gebeurt aan de hand van door de SJMN verstrekte literatuurlijsten die dienen als voorbeeld voor het te bereiken speelniveau. Er is een voorgeschreven programmaprofiel en de speelduur is per leeftijdscategorie vastgesteld. Na afloop is er gelegenheid voor een kort gesprek met een van de juryleden, waarin het optreden wordt besproken en adviezen worden gegeven. De beoordeling door de jury wordt in een rapport samengevat. Voor ieder instrument wordt een gespecialiseerde vakjury samengesteld onder leiding van een voorzitter generalist. Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing op het Nationaal Concours.

Zie ook: www.sjmn.nl

Artikel delen:

Reageer