Conferentie `Wmo in de buurt´ in Zwolle

Zwolle – Donderdag 4 juni 2009 vindt in de Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle conferentie ‘Wmo in de buurt’ plaats. Met deze bijeenkomst wil de gemeente Zwolle samen met partners in de stad lessen trekken uit ervaringen sinds de invoering van de Wmo in 2007 en kansen voor het nieuwe Wmo-beleid voor de komende jaren verkennen. Voor de gemeente staat het verbeteren van de leefbaarheid en het stimuleren van de sociale samenhang in de wijken en buurten in Zwolle hoog op de agenda.

Uitgangspunt hierbij is dat bewoners, samen met lokale professionals en de gemeente handen ineen slaan om de leefomgeving en vooral het sociale klimaat in de stad op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Sprekers op de bijeenkomst zijn Prof. dr. Evelien Tonkens (bijzonder Hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam) en Prof. dr. Roel Kuiper (Lector Samenlevingsvraagstukken, verbonden aan de Gereformeerde Hogeschool Zwolle). Naast deze lezingen worden diverse workshops georganiseerd door verschillende partners in de stad die uit hun eigen ervaring en invalshoek vertellen over en hun visie geven op hoe het beter kan in buurten en wijken. Voorzitter van de conferentie is de heer Bert Holman, projectleider Wmo bij het ministerie van VWS.

Daarnaast vinden er workshops plaats over de volgende onderwerpen: – De buurt als vangnet voor kleine hulpvragen!? – Gebiedsgericht (sociaal) investeren in buurten – Nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving: samen maken we de stad! – Ruimte voor partijen in de stad: maatschappelijk aanbesteden als oplossing? – Voor vitale ouderen door vitale ouderen: hoe blijf je actief gezond in je eigen buurt – Wie zorgt er voor de mantelzorger? – Bewonersopdrachtgeverschap/wijkgericht werken – Buurtdiensten Nederland, een retro-innovatie – De gezonde wijk in opmars! – Empowerment van allochtone vrouwen – Voordat je het weet heb je een date.

Het programma start om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, Zwolle.

Artikel delen:

Reageer