Zwolle verbetert dienstverlening

Zwolle – De gemeenteraad heeft in 2007 Visie op dienstverlening vastgesteld. De ambities die Zwolle heeft op het gebied van dienstverlening zijn: de klant meer centraal, meer elektronische dienstverlening, makkelijker en toegankelijker, regels: minder en anders, en meer samen. Om deze ambities te verwezenlijken moet er binnen vier jaar een Klant Contact Centrum (KCC) gerealiseerd zijn. Het college stelt de gemeenteraad nu voor hier budget voor vrij te maken.

Eén van de onderdelen van het KCC is het Telefonisch Service Centrum, dat inmiddels in gebruik is genomen. Andere onderdelen zijn momenteel in ontwikkeling: onder andere een nieuwe gemeentelijke website, een uitgebreid e-loket en digitale ontsluiting van ruimtelijke informatie via Geopoort. Het KCC wordt op deze manier de fysieke en organisatorische frontoffice voor de hele gemeentelijke organisatie. Met een KCC vormt de gemeente één gezicht naar buiten. Alle vragen van inwoners, bedrijven en instellingen komen hier binnen. Via welk kanaal de vraag ook binnenkomt: gelijke vragen worden op een zelfde manier beantwoord. Medewerkers van de gemeente handelen zoveel mogelijk in één keer de vraag af of ze verwijzen efficiënt door. De klant weet waar hij aan toe is.

Ook het slechts eenmalig hoeven geven van gegevens door de klant aan de gemeente is een belangrijk punt. De gemeente vraagt geen informatie die de gemeente zelf al in haar administratie heeft. Kosten Naast een betere service voor de klant biedt een KCC meer grip op kosten en opbrengsten van het afhandelen van klantcontacten.

Artikel delen:

Reageer