Nieuw busstation aan zuidzijde Spoorzone in Zwolle

Zwolle – Als het aan het college van Zwolle ligt komt er een nieuw Zwols busstation aan de Zuidzijde van het NS-station en de nieuwe Spoorzone in Zwolle. Dat heeft het college woensdagmiddag tijdens een persconferentie laten weten. Het definitieve oordeel valt tijdens de raadsvergadering op 30 juni. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de mening van de klankbordgroep die al langer betrokken is bij de ontwikkeling van de Spoorzone. Ook de argumenten die naar voren komen uit de enquête die de gemeente nu nog houdt onder Zwollenaren tellen mee.

03-06-2009_voorstel_busstation_1.jpg

De gemeenteraad maakt op eind juni een definitieve keuze uit de vier locaties voor de nieuwbouw. De raad had het college verzocht aan te geven waar burgemeester en wethouders het nieuwe station voor regionale en stadsbussen het liefst zien. De wethouders Gerrit Piek en Janco Cnossen gaven woensdag tekst en uitleg over de collegevoorkeur. Aan de hand van beeldmateriaal werd die voorkeur toegelicht. Van de vier schetsen kregen de opties Model C ‘boven de sporen’ en Model D ‘Zuid’ de voorkeur, waarbij de keuze voor Zuid de helft goedkoper (maar altijd nog meer dan 90 miljoen euro) is dan optie ‘boven de sporen’.

03-06-2009_voorstel_busstation_3.jpg 

Een nieuw busstation ten zuiden van het NS-station biedt Zwolle de meeste kansen om zich verder te ontwikkelen. Dat vinden burgemeester en wethouders.

zuid_1.jpg

Het Zwolse college heeft een aantal argumenten om een voorkeur uit te spreken voor een nieuw busstation tussen Hanzeland en de treinsporen. Een busstation op die plek leidt tot een autoluw stationsplein, een van de eerder uitgesproken wensen van college en raad bij de keuze van een nieuwe locatie voor de bussen. De verwachting is dat de nieuwe plek ook leidt tot een betere luchtkwaliteit rond de Stationsweg, een van de plekken in de stad met de hoogste luchtverontreiniging.

zuid_3.jpg

Een busstation ten zuiden van het station maakt van Zwolle het openbaar-vervoerknooppunt van Noordoost-Nederland, een van de redenen om de Spoorzone ontwikkelen. De Spoorzone is het gebied in een wijde omgeving van het bestaande station.

Een keuze voor de locatie Zuid maakt het, ook volgens het college, mogelijk om in de toekomst een aantal verkeersproblemen rond het station en de binnenstad structureel op te lossen.

Bovendien denkt het college dat een busstation bij Hanzeland ervoor zorgt dat het stationsgebied veel minder dan nu een barriere vormt tussen Zwolle-Zuid en de rest van de stad. Daarnaast is de leefbaarheid van de wijken Stationsbuurt en Assendorp verzekerd met een keuze voor de zuid-locatie.

Burgemeester en wethouders zien ook in een andere locatie de hierboven genoemde mogelijkheden. Het gaat dan om een nieuw busstation op een platform boven de bestaande sporen. Maar het college vindt de risico’s te groot dat die tweemaal zo dure variant uiteindelijk minder functioneel blijkt dan een busstation op maaiveld ten zuiden van de sporen.

03-06-2009_voorstel_busstation_2.jpg

De klankbordgroep, waarin direct betrokkenen zitten, heeft in meerderheid ook een voorkeur voor een busstation ten zuiden van de sporen. Partners van de gemeente die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Spoorzone – Provincie Overijssel, NS, Prorail en de Rijksgebouwendienst – hebben alle een voorkeur voor de locatie zuid.

De vier modellen die het meest kansrijk lijken als toekomstig busstation voor Zwolle, zijn beoordeeld op een groot aantal criteria. Het gaat dan om gebruikskwaliteit, beeldkwaliteit, milieukwaliteit, toekomstwaarde en haalbaarheid. Per criterium is weer een onderverdeling gemaakt in aspecten die meetellen om zo’n kwaliteit te bereiken.

Van alle binnengekomen internetreacties wordt een zogenoemde reactienota gemaakt. Deze nota maakt onderdeel uit van de stukken waarop college en gemeenteraad de besluitvorming over de nieuwe locatie van het busstation baseren. De raad wil op 30 juni aanstaande een principebesluit nemen over het busstation. De gemeente hoopt dat veel mensen de moeite nemen om zich te verdiepen in de beste locatie voor het nieuwe busstation en hun voorkeur uitspreken voor een van de locaties.

Op de website www.zwolle.nl (via de banner ´kies het nieuwe busstation!´) is het onderzoeksrapport te downloaden en worden per model de bevindingen van onderzoeksbureau DHV geschetst. De site maakt de locatie van elk model aanschouwelijk en biedt de mogelijkheid om de modellen met elkaar te vergelijken.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Boven de sporen lijkt me een aantasting te worden van het stationsgebouw.
  Een busstation bij Zuid betekent echter dusdanig veel verder lopen tussen bus en trein dat ik het voor gezien zou houden…


  Maak melding

 2. @Arie
  Het lijkt mij inderdaad een stukje verder. Misschien dan direct maar een lopende band plaatsen, net als op Schiphol.


  Maak melding

 3. Een busstation bij Zuid betekent echter dusdanig veel verder lopen tussen bus en trein dat ik het voor gezien zou houden…

  Lijkt mij slechts gewenning. 😉
  Ken maar weinig grote stations waarbij de looproute tussen trein en bus zo kort zijn.

  Ik ben het trouwens voor de gein eens een keer eens met het College. Het is aan de voorzijde van het station zo af en toe, en dan met name in de spits, een regelrechte chaos. Er moet gewoon wat gebeuren. 🙂


  Maak melding

 4. Passagiers kunnen eenvoudig vanuit de trein in de bus en vice versa.
  Boven de sporen is ook commercieel uit te baten, wellicht met de o zo gewenste discotheek.
  Met meerdere in- en uitgangen kunnen de bussen alle mogelijke routes bedienen zonder om te hoeven rijden i.v.m. de immer aanwezige treinrails.
  Boven de sporen geeft het station en de stad Zwolle een ‘grote-stads-uitstraling’.
  Uitlaatgassen zullen niet meer op straatniveau hun kwalijke uitwerking hebben, maar hoger in de lucht.
  Als dak of overkapping zou er zelfs een parkeerlaag (of -lagen) bovenop kunnen komen.

  De overige locaties kennen alle hun beperkingen t.a.v. de ruimte en de bijkomende hinder voor de overige verkeersdeelnemers.
  Feitelijk is dat een verplaatsing van dezelfde problemen naar een andere plek.
  Verder zou ik willen adviseren om wat meer out-of-the-box en wat minder kleinsteeds te denken en te handelen. 😉


  Maak melding

Reageer