Koninklijke onderscheiding voor W.H. Van Heek

Zwolle – Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle reikte op woensdag 3 juni een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer mr. W.H. van Heek. De heer Van Heek werd onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau op grond van zijn verdiensten voor Zorgspectrum het Zand in Zwolle. De uitreiking vond woensdagmiddag plaats in het restaurant van Verpleeg- en Reactiveringscentrum Zandhove aan de Hollewandsweg in Zwolle.

De heer W.H. van Heek is een man die zich buitengewoon inzet voor een zorgzame samenleving. Dat doet hij binnen de familiekring, maar ook daarbuiten voor met name Zorgspectrum Het Zand. In de familie Van Heek is het goed gebruik om te zien naar de naaste. Vanuit een charitatieve traditie wordt niet alleen binnen de familiekring maar ook daarbuiten zorg verleend en in goede doelen geïnvesteerd. Gedurende ruim 17 jaar is de heer Van Heek zeer nauw bij de werkzaamheden van Zorgspectrum Het Zand betrokken. Hij heeft een belangrijke bestuurlijke bijdrage geleverd aan de realisering van de ontvlechting van verpleeg- en reactiveringscentrum Zandhove van de gemeente Zwolle, de toenmalige gemeentelijke Stichting Zandhove.

De verzelfstandiging van Zandhove was een intensief traject met een grote impact. Inmiddels treedt de heer Van Heek gedurende bijna 15 jaar op als vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Zandhove. Onder zijn toeziend oog is Zandhove uitgegroeid tot een volwaardig verpleeg- en reactiveringscentrum met verruiming van het adherentiegebied dat zich nu ver buiten Zwolle uitstrekt. De heer Van Heek heeft in de diverse fusiecommissies mede de basis gelegd voor samenwerking met verzorgings-huizen in de regio die in 1998 hebben geresulteerd in de nieuwe rechtspersoon, Zorgspectrum Het Zand. Sindsdien zijn meerdere fusies met succes tot stand gekomen in onder andere Heino en Staphorst. In 2006 is Stichting Zorgspectrum Het Zand onder de holding stichting Zorg-samen Het Zand gebracht.

De financiële en fiscaal-juridische expertise van de heer Van Heek en zijn overtuiging dat geld voor de zorg ook daadwerkelijk aan de zorg ten goede dient te komen, zijn in het hele proces van wezenlijk belang gebleken. Diezelfde expertise en overtuiging kenmerken ook zijn inzet als vice-voorzitter van de Stichting Zorg-samen Het Zand waaronder de vijf locaties, Zandhove, De Berghorst, De Hulstkampen, Het Weijtendaal en het Wooldhuis vallen. Bij alle nieuwbouw en renovatie projecten is hij zeer nauw betrokken geweest. Als secretaris van Stichting Vrienden van Het Zand zet de heer Van Heek zich in om via subsidies, donaties en sponsoring een bijdrage te leveren aan het welzijn van cliënten binnen Zorgspectrum Het Zand. Daarnaast is hij bestuurslid en penningmeester van Stichting De Groene Steen die woningen beheert en exploiteert voor zorgbehoevende ouderen in Olst-Wijhe, Staphorst, Heino en Zwolle.  

Samenvattend heeft de heer Van Heek Zorgspectrum Het Zand Zwolle en de regio fors op de kaart gezet. Zijn verdiensten hebben een regionale uitstraling met een landelijke impact. Hij heeft geïnvesteerd in de groei van zorg op maat. Zijn inzet in complexe situaties zoals fusies, met respect voor de mensen die zorg bieden en de mensen die daarvan afhankelijk zijn, maakt hem tot een bijzonder gewaardeerd bestuurder. Daarbij gaat het niet alleen om zijn financieel-juridische expertise, maar ook om zijn bestuurlijke inzet en integriteit. Juist in dat opzicht vervult de heer Van Heek een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Behalve voor Zorgspectrum Het Zand is de heer Van Heek actief als lid van de Raad van Toezicht voor de Stichting Goorse Volkswoning, woningcorporatie in Twente. In zijn vrije tijd is hij voorts bestuurlijk actief geweest voor de Hattemse Golf en countryclub en de Juniorkamers Twente en Zwolle.

Artikel delen:

Reageer