Grote veldoefening Isala Klinieken locatie Sophia

Zwolle – “Verband” is de naam van een grootschalige multidisciplinaire veldoefening die op zaterdag 6 juni a.s. van 09.30 tot 12.30 uur bij de Isala klinieken, locatie Sophia, in Zwolle wordt gehouden. De oefening is georganiseerd door Veiligheidsregio IJsselland in samenwerking met Isala klinieken Zwolle en is uniek in zijn vorm en context.

De oefening lijkt erg op de werkelijkheid: de schaalgrootte en de aansturing vanuit de gemeenschappelijke meldkamer Zwolle (GMZ) komen beiden overeen met een echte calamiteit in een ziekenhuis. De oefening wordt gehouden om de multidisciplinaire samenwerking tussen hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en de Isala-organisatie te oefenen en ervaring op te doen met het bestrijden van een calamiteit in een ziekenhuis, op CoPI-niveau (Commando Plaats Incident). Ziekenhuisdeelname Medewerkers van de Isala klinieken nemen intensief deel aan de oefening. Naast het bestrijden van een interne calamiteit in samenwerking met de hulpverleningsdiensten, is in de oefensituatie tevens de opdracht andere onderdelen en diensten van het ziekenhuis operationeel te houden. De Isala klinieken vinden het belangrijk medewerkers te trainen en voor te bereiden op calamiteiten. Het ziekenhuis is daarom verheugd dat de jaarlijkse veldoefening van de gezamenlijke hulpdiensten dit jaar op locatie Sophia kan plaatsvinden.

Praktisch De oefening vindt plaats op een afdeling die in het weekend buiten gebruik is. Het ziekenhuis functioneert tijdens de oefening zoals gebruikelijk op zaterdag. Zo’n 160 mensen zijn deelnemers aan de oefening. Daarnaast is er een oefenstaf van ca. 120 mensen actief. De politie kan tijdens de oefening besluiten een deel van de Dr. van Heesweg en een deel van de Dr. van Thienenweg af te sluiten. De omringende bedrijven, de RAV en Connexxion zijn over de oefening geïnformeerd.

Artikel delen:

Reageer