Steun van Provincie voor thuiskomst beeldengroep

Zwolle – Provinciale Staten hebben woensdagavond in grote meerderheid een motie gesteund die voor de thuiskomst pleit van de Beeldengroep van Baron Joan Derk van der Capellen. Alleen de SGP stemde tegen. Volgens de partij was Van der Capellen anti-oranje gezind. De motie is een initiatief van het CDA, de VVD, de PvdA en GroenLinks.

Provinciale Staten zijn van mening dat de thuiskomst van de beeldengroep in Overijssel als cultuurhistorisch erfgoed van groot regionaal belang is. Daarom hebben Provinciale Staten het verzoek bij Gedeputeerde Staten neergelegd zich samen met de direct betrokkenen in te spannen om de beeldengroep naar Overijssel te halen. Ook heeft GS het verzoek gekregen in overleg met betrokkenen, gemeente en het Rijk te participeren in een gezamenlijke bijdrage van de restauratie-, transport en plaatsingskosten. Daarmee moet de thuiskomst van de beeldengroep voor Baron van der Capellen bespoedigd worden.

De vier beelden zijn in de periode 1785-1789 gemaakt door de Italiaanse beeldhouwer Giuseppe Ceracchi voor het praalgraf van Joan Derk van der Capellen. Door de bezetting van Nederland door de Pruisische troepen, zijn de beelden nooit naar Nederland verscheept. De beeldengroep wacht nu al twee eeuwen in Rome op transport naar Overijssel.

Artikel delen:

Reageer