Natuurbuffer bij camping Agnietenberg

Dalfsen – Aan de slag met de eerste projecten van Ruimte voor de Vecht Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Dalfsen hebben bestuurders van de elf betrokken partners vandaag hun handtekening gezet onder de realisatieovereenkomst voor de eerste projecten van het programma Ruimte voor de Vecht. Het doel van Ruimte voor de Vecht is het veilig houden van de omgeving tegen overstromingsgevaar en het versterken van de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied en de sociaal-economische ontwikkeling. Eén van de projecten betreft een locatie bij de Agnietenberg in Zwolle. De ondertekening vond plaats op een voor het gebied karakteristieke Zomp, een platbodemzeilschip.

De partners willen nog dit jaar resultaten kunnen presenteren van het programma Ruimte voor de Vecht. Op deze manier willen ze elkaar, maar ook private partijen inspireren om nog meer projecten in gang te zetten die het gebied versterken. Dit jaar investeren de partners in acht projecten. Een project is Natuurbuffer Agnietenberg in Zwolle. Het doel van dit project is om een meer natuurlijke geleiding aan te brengen van mensen die vanaf de camping Agnietenberg in het gebied recreëren. Nu gebeurt dat nog met hekken, straks door de aanleg van een natuurbuffer met water- en moeraspartijen. Ook komt er een struinpad rond de Agnietenplas. Ruimte voor de Vecht is een initiatief van de provincie Overijssel. Met de gemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zwolle, de waterschappen Velt en Vecht, Groot Salland en Regge en Dinkel, Staatsbosbeheer, het Overijssels Particulier Grondbezit, het Regionaal Bureau voor Toerisme Vechtdal-IJsseldelta en tal van andere betrokken organisaties en ondernemers in het gebied werken we samen aan de toekomst van het Vechtdal.

Artikel delen:

Reageer