Voorlichtingsavond microkredieten

Zwolle – Op 23 juni a.s. wordt in Zwolle een voorlichtingsavond over microkredieten georganiseerd. Sinds 1 januari 2009 is het voor ondernemers mogelijk een krediet te verwerven bij de Stichting Qredits. De Stichting Qredits is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en van het ministerie sociale zaken en werkgelegenheid.

Tot voor kort was het niet goed mogelijk om via de reguliere banken als kleine of startende ondernemer een microkrediet te verwerven. Via de stichting Qredits, kunnen kleine ondernemers in aanmerking komen voor een krediet tot maximaal € 35.000. De gemeente Zwolle juicht deze ontwikkeling van harte toe en wil de mogelijkheden die deze regeling biedt onder de aandacht brengen bij het (startend) bedrijfsleven. Daarom organiseert de gemeente in samenwerking met de stichting Qredits en overige instanties die zich bezig houden met startende ondernemingen een specifieke informatiebijeenkomst over dit onderwerp. Tijdens deze avond zal aan de orde komen op welke wijze een microkrediet kan worden verworven en welke voorwaarden aan het verstrekken van het krediet worden gesteld.

De avond zal bestaan uit een plenair gedeelte, waarin de regeling uitgebreid aan de orde komt. Vervolgens zal aansluitend op het plenaire gedeelte, in een persoonlijk gesprek vragen kunnen worden gesteld. De deelname aan de avond is gratis. Opgave is wel noodzakelijk. Dit kan door voor 15 juni een mail te sturen naar info@rbzzwolle.nl met daarbij vermelding van naam, adres en woonplaats. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 23 juni. Aanvang 19.30 uur. Lokatie Stadhuis. Zodra men is aangemeld ontvangt men een ontvangstbevestiging en het programma van de avond.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer