SP wil meer veilige speelplekken in Zwolle

Zwolle – De SP stelt voor om na negen jaar eindelijk eens echt werk te maken van veilige speelplekken in Zwolle. In Zwolle zijn er 40 speelplekken die niet voldoen aan de veiligheidseisen. Bij deze speelplekken worden onveilige speeltoestellen weggehaald. De komende twee jaar worden er slechts 20 van deze onveilige speelplekken opgeknapt. De consequentie is dat er voor verschillende kinderen geen speelplek is in de buurt. Want in de speelplaatsen die geen opknapbeurt krijgen worden verouderde toestellen verwijderd en dus niet teruggeplaatst. De SP pleit voor een versnelde inhaalslag en wil de komende twee jaren alle 40 speelplekken renoveren.

SP raadslid Emile Hoogterp: `Speelplekken in de buurt komen vaak aan de orde op de wijkplatforms in Zwolle. En dat is logisch. Buiten spelen is niet alleen leuk voor kinderen; uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat het belangrijk is voor de gezondheid en ontwikkeling van het kind, zowel fysiek als sociaal-emotioneel. Door buiten te spelen leert een kind ruimte, afstand, diepte en snelheid beter in te schatten. Daarnaast leert een kind door buiten te spelen met andere kinderen, omgaan met winst en verlies, met rolverdelingen en bouwt het een gezonde dosis assertiviteit op. Bovendien kan buiten spelen een bijdrage leveren aan het terugdringen van overgewicht bij kinderen. Kinderen mogen niet het onderspit delven in Zwolle. Er moeten daarom voldoende veilige speelplekken komen voor alle kinderen in Zwolle.’ Naast dat het goed is voor kinderen om buiten te spelen betoogt de SP dat goede speelvoorzieningen ook goed zijn voor de buurt.

Met veilige speeltoestellen worden buurten levendige plekken. En het heeft een positieve invloed op het gezin en de leefbaarheid in de buurt. Het verstrekt de sociale cohesie tussen buurtbewoners. Daarnaast kunnen goede speelplekken de kans op vandalisme door oudere kinderen en andere ergernissen voorkomen. “Verder creëert het maken van een inhaalslag ook tijdelijke werkgelegenheid. Werkgelegenheid die we in Zwolle tijdens de huidige economische crisis goed kunnen gebruiken. Mensen komen zo niet thuis te zitten, maar doen maatschappelijk nuttig werk voor de Zwolse samenleving”, aldus Hoogterp. De SP pleit met de notitie ‘maak plek voor speelplekken’ ervoor om deze versnelde opknapbeurt van alle speelplekken in Zwolle op te nemen in de Perspectiefnota van 2010 t/m 2013.

In juni 2000 is in de gemeenteraad al vastgesteld dat een groot aantal speeltoestellen in Zwolle niet voldeden aan de veiligheidseisen. Er werd toen met de nota ‘Speelruimte voor de jeugd in Zwolle’ een eerste stap gezet om de speelplaatsen in Zwolle op een goed veiligheidsniveau te krijgen. Pas in 2004 is in Zwolle de Speelruimtekaart vastgesteld. Met behulp van deze kaart wordt ervoor gezorgd dat de spreiding van de speelplaatsen aan de gestelde normen voldoet. Ondertussen zijn we negen jaar verder en nog steeds blijkt dat een deel van de speelvoorzieningen niet voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom is een inhaalslag van de renovatie van speelplekken hard nodig. De kosten van de aanpak van alle 40 speelvoorzieningen die nog niet voldoen aan de eisen bedragen in totaal ongeveer € 600.000. In de perspectiefnota 2010 – 2013 wordt echter besloten om slechts de helft van deze speelplekken in 2010 en 2011 aan te pakken. Daarbij wordt echter wel de kanttekening geplaatst of voor het beschikbare bedrag ook exact de reconstructie van 20 speelplaatsen kan worden gerealiseerd.

In de 20 speelplaatsen die geen opknapbeurt krijgen worden verouderde toestellen verwijderd en pas na 2011 teruggeplaatst als er geld is voor de vervanging. Tenminste als het volgende college besluit om hieraan prioriteit te geven. De consequentie is dat voor kinderen in verschillende leeftijdsklassen er geen speelplek meer in de buurt is. Kijk bijvoorbeeld naar de kinderspeelplaats aan de Energieweg/Vrouwenlaan. De schommel en de glijbaan zijn weggehaald omdat deze niet meer voldeden. De gemeente heeft aangegeven hier de komende jaren niet in te investeren, omdat er geen geld beschikbaar zou zijn. In de Vrouwenlaan zijn er bij een andere speelplek ook al het klimrek en de glijbaan verdwenen. De wipkip staat er nog wel, maar deze is niet geschikt voor kleine kinderen.

Speelvoorzieningen spoedig aanpakken

De SP in Zwolle ziet graag dat alle speelvoorzieningen spoedig worden aangepakt. En wel met de volgende redenen:

1. Buiten spelen is goed voor kinderen Buiten spelen is niet alleen leuk voor kinderen; uit verschillende onderzoeken blijkt dat het ook belangrijk is voor hun gezondheid en ontwikkeling, zowel fysiek als sociaal-emotioneel. Buiten spelen betekent bewegen. Hierdoor ontwikkelt een kind zich zowel lichamelijk als geestelijk sneller. Buiten spelen leert je ruimte, diepte, afstand en snelheid beter in te schatten. Buiten ontmoet een kind andere kinderen. Door samen te spelen ontwikkelt een kind ook zijn sociale vaardigheden, oefent zo zijn taal, leert omgaan met winst en verlies, met rolverdelingen en bouwt een gezonde dosis assertiviteit op. Dat alles vergroot de kans om makkelijk aansluiting bij anderen te vinden. Bovendien raken kinderen buiten hun energie kwijt, waardoor de kans op overgewicht kleiner wordt (kostenbesparing op langer termijn). Toename van het overgewicht bij kinderen is een zorgwekkende ontwikkeling. Buiten spelen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van overgewicht bij kinderen. En door buiten te spelen leert men zelf na te denken. Fantasie en creativiteit zijn belangrijke bouwstenen voor probleemoplossend denken. Tot slot zorgt buitenlucht ervoor dat het kind beter slaapt.

2. Goede speelvoorzieningen is goed voor de buurt Om van buurten levendige plekken te maken, moet de overheid de verantwoordelijkheid nemen om ruimte te scheppen om te leven. Te beginnen met kinderen. Eén op de vijf kinderen speelt niet meer op straat. Dit komt niet alleen door de toegenomen concurrentie van televisie, computer, sportclubs en andere hobby’s, maar voor een belangrijk deel ook door de afname van de mogelijkheden om buiten te spelen. De beschikbare ruimte wordt beperkter en de onveiligheid op straat neemt toe. Buiten spelen is niet alleen belangrijk voor het individuele kind, maar ook van invloed op het gezin en de leefbaarheid van de buurt. Bovendien leidt het tot meer betrokkenheid van kinderen en ouders bij de buurt. En versterkt het de sociale cohesie in een buurt. Door voor de jeugd tot en met 16 jaar voorzieningen te creëren, verveelt de jeugd zich minder, waardoor de kans op vandalisme en anderen ergernissen wordt verkleind. Dit kan leiden tot een kostenbesparing op langere termijn.

3. Aanpak speelvoorzieningen creëert werkgelegenheid Deze huidige economische crisis biedt Zwolle de mogelijkheid om orde op zaken te stellen als het gaat om wijkbeheer. Op de wijkplatforms in de stad is veelvuldig de wens van bewoners te horen voor schonere, betere en meer speelplekken in de buurt. Deze terechte wens kan als kans worden gezien om nu banen te behouden. De SP denkt aan het opknappen van speelplekken voor kinderen, bijvoorbeeld in Zwolle Zuid, AA-landen en Spoolde. Naast dat het snel (tijdelijke) werkgelegenheid oplevert, zorgt het ook voor veilige en voldoende speelplekken in de stad. Door de crisis zijn diverse mensen hun baan kwijt geraakt. Door de 3 inhaalslag van speelvoorzieningen naar voren te halen, komen mensen niet thuis te zitten en doen zij maatschappelijk nuttig werk.

Conclusie De SP moet helaas concluderen dat speelplekken in Zwolle de afgelopen jaren weinig prioriteit hebben gekregen van dit stadsbestuur. De SP vindt het belangrijk dat er voor kinderen voldoende veilige plekken zijn om buiten te spelen. Het belang van kinderen mag in Zwolle niet het onderspit delven. Wij pleiten daarom voor een versnelde inhaalslag van de renovatie van het aantal veilige speelplekken in Zwolle. Zodat alle kinderen in Zwolle op een verantwoorde manier kunnen buiten spelen. Voorstel: · In de perspectiefnota opnemen om alle 40 speelplekken, die niet voldoen aan de veiligheidseisen, aan te pakken; · De begrote extra kosten van € 300.000 te dekken uit de reserve ‘nog uit te voeren werken wijkzaken’.

Emile Hoogterp
SP fractie Zwolle
juni 2009

Artikel delen:
Reactie 1
 1. speelplekken
  Ik stel voor dat de sp oranje vesten aantrekt met daaronder korte mouwen, greedschappen etc. meebrengt en ipv. allerlei verhalen om maar in de media te komen schrijft, ff zelf aan het werk gaat om de speelplekken veilig te maken.
  Er is zo’n spreek woord …. De handen uit de mouwen steken..In geval van korte mouwen scheelt het alweer 1 handeling die ze dan weer kunnen besteden aan alle speel plekken.
  En mocht het geld kosten de sp weet zo wel haar wegen te bewandelen toch, het geld is toch van iedereeen .
  En anders je eigen rekening maar aanspreken.Zodat je voelt wat het kost indien er weer eens onzinnig geld besteed moet worden.Eventueel wil ik wel een bedrag sponsoren maar dan moet de gehele sp aan het werk zijn en als het werk gedaan is geen feestje geven om jezelf te belonen.
  Daar is gemeenschapsgeld per slot van rekening niet voor bedoelt.  Maak melding

Reageer