Herinrichting Westerveldse AA in volle gang

Zwolle – De gemeente Zwolle en het Waterschap Groot Salland werken samen aan de herinrichting van de Westerveldse Aa in Zwolle. Op dit moment wordt gewerkt aan het gedeelte achter het bedrijventerrein Oosterenk. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Overijssel.

cimg0029.jpg

Met de herinrichting ontstaat ruimte voor water ter compensatie van verloren ruimte voor waterberging door kantoorbebouwing. Daarnaast geven de gemeente Zwolle en het waterschap met dit project invulling aan Europese en landelijk regelgeving waarbij het gaat om meer ruimte voor water en natuurontwikkeling. Langs de Westerveldse Aa worden fiets- en wandelpaden aangelegd. Er komen 3 bruggen: één bij het gebouw van Ronald Mc Donald, één bij de Thorbecke scholengemeenschap en een enkele honderden meters ten noorden van de Kuyerhuislaan. Hierdoor is het nieuwe gebied voor fietsers en wandelaars vanaf de dr. Van Thienenweg te bereiken. Volgens planning zijn deze werkzaamheden op 1 oktober 2009 afgerond. 

De Westerveldse Aa is van oorsprong een laaglandbeek die stroomt vanaf de Herfterwetering naar het Zwarte Water. Door de jaren heen is de beek een groot deel van zijn oorspronkelijke karakter kwijtgeraakt en is de omgeving veranderd door stedelijke uitbreidingen en aanleg van industrie- en recreatiegebieden. Uit een inventarisatie is gebleken dat de Westerveldse Aa naast de functie voor de waterhuishouding ook een bredere recreatieve en landschappelijke rol kan vervullen.

Artikel delen:

Reageer