Wijkplatform Dieze-Oost

Zwolle – Wijkwethouder Gerrit Piek nodigt bewoners van Dieze-Oost uit voor het wijkplatform Dieze-Oost op woensdagavond 17 juni. De wijkvergadering is in het wijkcentrum Dieze-Oost, aan de Zerboltstraat 61. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:Kennismaking met de heer A. Fransman, bewonerstoezichthouder in Dieze-Oost ;Nieuws van de woningbouwcorporaties: SWZ houdt 27 augustus 2009 een informatiebijeenkomst over de toekomst van de woningen en deltaWonen geeft aan laatste stand van zaken over projecten en werkzaamheden; Vervolg wijkvisie Diezerpoort: toelichting door dhr. M. Klapwijk, projectleider gemeente Zwolle; Wijkbudgetten: toelichting door mw. N. de Heer, gemeente Zwolle. Meldingen, verzoeken en klachten over het beheer en onderhoud kunt u doorgeven aan de servicelijn van de Gemeente Zwolle, telefoonnummer 14038, keuzenummer 3 (woon- en leefomgeving). 

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via Telefonisch Servicecentrum (TSC) op telefoonnummer 14038. De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op www.zwolsewijken.nl.

Artikel delen:

Reageer