Zwolse Panters wachten op oefenruimte

Zwolle – Donderdag constateerde de Swollwachtfractie, dat er nog steeds geen enkele uitvoering was gegeven aan motie 32 ‘Oefenruimte Zwolse Panters Drumband en Cheerleaders’, welke door de gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op 14 november 2008 met meerderheid van stemmen werd aangenomen.

Raadslid Kistemaker was ontsteld, dat er tot op heden geen initiatief inzake motie 32 -door Swollwacht ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van 14 november 2008– was genomen, en te moeten vernemen dat de motie nog niet is afgehandeld. Kistemaker vindt dat één en ander niet loopt zoals het zou moeten lopen. "De Zwolse Panters Drumband en Cheerleaders weten nog steeds niet waar zij aan toe zijn door het lakse optreden van het college en zijn door hun toedoen in zeer ernstige problemen geraakt, hetgeen de Swollwachtfractie niet kan accepteren."

Brief Swollwacht:

De informatienota voor de raad met kenmerk OWO812-0204, dd. 9 december 2008 was ook in mijn bezit en er bestaan geen stukken van een latere datum aangaande dit onderwerp.

In de informatienota wordt uw college verzocht:1.      te onderzoeken in hoeverre de gemeente kan bemiddelen in de noodzakelijke huisvesting resp. oefenruimte voor de ‘Zwolse Panters en Cheerleaders’

2.      Indien nodig de hiervoor noodzakelijk middelen beschikbaar te stellen. De problematiek van Zwolse Panters Drumband en Cheerleaders is niet zo zeer de oefenruimte maar de financiële problematiek van de drumband.

Bij kernboodschap wordt een verdere uitleg gegeven, t.w.:Het grote probleem van de Zwolse Panters drumband en cheerleaders is dat er nauwelijks inkomsten zijn, behalve van de optredens in de zomermaanden. De leden betalen geen contributie, omdat de jongeren en hun ouders dit niet kunnen betalen. Geen inkomsten betekent niet of nauwelijks oefenen. De huur van tweemaal in de week oefenen bedraagt € 54,–.  Daarnaast zijn de instrumenten en kleding aan vervanging toe (eenmalig ± € 15.000,–).

Onderzocht wordt:

–          in hoeverre de huurkosten van andere oefenruimtes lager is dan de huidige oefenruimte

–          de leden van de Zwolse Panters in aanmerking komen voor de regeling participatie jeugd

–          in hoeverre de Zwolse Panters gebruik kan maken van de structurele subsidie amateurkunst.

In februari 2009 zou concreet aangegeven worden hoe de definitieve afhandeling van de motie zal zijn. Echter na februari 2009 is er niets maar dan ook niets meer t.a.v. motie 32 gebeurd. De Zwolse Panters Drumband en Cheerleaders weten nog steeds niet waar zij aan toe zijn door het lakse optreden van uw college en zijn door uw toedoen in zeer ernstige problemen geraakt, hetgeen de Swollwachtfractie niet kan accepteren. Genoemde is in strijd met een betrouwbare overheid, zoals u deze voorstaat en de Swollwachtfractie vindt uw handelswijze onbetrouwbaar en uiterst laakbaar. Met de voorzitter van “Nos Union”, waarvan de Zwolse Panters Drumband en Cheerleaders deel uitmaken zijn eind vorig jaar van de zijde van de gemeente contacten geweest om helderheid te verkrijgen over de aard en grootte van de problematiek van de Zwolse Panters. Door hun voorzitter is daarop toen duidelijk en uitgebreid op gereageerd.  

De Swollwachtfractie wenst dan ook van uw college c.q. de verantwoordelijke wethouder, dat de motie met de meeste spoed in zijn volledigheid wordt uitgevoerd. Tevens wenst de Swollwachtfractie vanaf dit moment door uw college schriftelijk op de hoogte te worden gehouden van de verdere ontwikkelingen in deze.  

Met vriendelijke groet, 

Trudy Kistemaker, raadslid Swollwacht.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Zwolse panters
    :'(
    belachelijk gemeente heeft veel geld wat doen ze erop zitte
    n en hun werk niet doen. belachelijk waarom moet het zo ver gaan


    Maak melding

Reageer