Wijziging opzet schooltafeltennistoernooi

Zwolle – Woensdag 17 juni strijden 130 basisschoolkinderen van acht Zwolse basisscholen om de titel ‘Schooltafeltenniskampioen 2009’. SportService Zwolle organiseert dit jaar voor de tweede keer het Zwolse schooltafeltennistoernooi voor basisschoolkinderen in samenwerking met Tafeltennis Zwolle. Er is dit tweede jaar gekozen voor een iets andere toernooiopzet met als gevolg een ruime verdubbeling van het aantal deelnemers. Waar er vorig jaar nog individueel gestreden werd, wordt er dit jaar in duo’s gespeeld. Om 13.45 uur start het speelprogramma in de WRZV-hallen.  

De leerlingen strijden in drie leeftijdscategorieën, te weten groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8, om de prijzen. Er is hierbij geen onderscheid gemaakt in jongens of meisjes. Zij strijden in tweetallen tegen elkaar om voor hun school de mooie schooltafeltennisprijzen binnen te halen. Net als bij alle andere schoolsporttoernooien is er ook een Fair Play-bokaal te winnen in iedere categorie. De organisatoren en scheidsrechters houden gedurende alle wedstrijden iedereen nauwlettend in de gaten op (on)sportief gedrag. SportService Zwolle en Tafeltennis Zwolle hanteren een aantal Fair Play-regels, waarop de kinderen beoordeeld worden. Respect hebben voor de tegenstander en voor de scheidsrechters, naleving van de regels, zuinig en netjes zijn met het materiaal zijn dergelijke gedragsregels. De school met de meeste ‘sportieve punten’ wint aan het eind van de middag de Fair Play-bokaal.

Tafeltennis Zwolle heeft net als vorig schooljaar kennismakingscursussen aangeboden tijdens de reguliere gymlessen. In totaal zijn hiervoor twaalf scholen bezocht waarbij ruim 1300 kinderen de kans hebben gekregen kennis te maken met de tafeltennissport. Dit project is vorig jaar gestart met als doel het ledenbestand uit te breiden en een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het sport- en beweegaanbod. Mede door het tafeltennisproject is Tafeltennis Zwolle in staat geweest een gediplomeerde trainer voor een aantal uren in dienst te nemen. Deze ontwikkeling maakt het mogelijk dat de tafeltennissport in Zwolle verder geprofessionaliseerd wordt.  

SportService Zwolle en Tafeltennis Zwolle zijn dan ook erg content met de bijdrage voor het project van Novon Schoonmaakdiensten en de Nederlandse Tafeltennis Bond. Het tafeltennisproject was het eerste initiatief geweest ten behoeve van een doorgaande leerlijn bij het stimuleren van jeugd en jongeren voor een gezonde en actieve leefstijl. Eenzelfde soort project heeft ook plaatsgevonden met mountainbiken in samenwerking met Toerclub Swolland. Volgend schooljaar volgen hopelijk ook andere sporten en sportverenigingen.

SportService Zwolle ziet, als uitvoerder van het gemeentelijke sportbeleid, de schoolsporttoernooien als uniek middel om kinderen van de basisschool plezier te laten ervaren in sport en bewegen. Uiteraard benut SportService Zwolle de bestaande kennis bij de diverse sportverenigingen bij de organisatie van een schoolsporttoernooi. 

De schoolsporttoernooien vormen een onderdeel van het programma van SportService Zwolle, waarbij zowel binnenschools als naschools toegewerkt wordt naar het aankomende schoolsporttoernooi. In de les bewegingsonderwijs en de wijkgerichte sport- en bewegingsactiviteiten wordt gericht een aanbod georganiseerd, zodat de kinderen een goede voorbereiding krijgen op het schoolsporttoernooi. Het schooltafeltennistoernooi is het laatste schoolsporttoernooi van dit schooljaar.

Artikel delen:

Reageer