Waardering voor kinderen in Zwolle door Jong Goud

Zwolle – Zwolse kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar kunnen worden voorgedragen voor Jong Goud. Om deze onderscheiding te verdienen moeten ze voor Zwolle en de Zwollenaren iets betekenen. Zij zijn het jonge goud van de stad. Jong Goud straalt af op de omgeving. Jong Goud is waardevol en geeft de stad het rijke gevoel jonge inwoners te hebben die iets voor een ander over hebben.

In november 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een Jong Goud onderscheiding in te stellen. De gemeente Zwolle hecht waarde aan het investeren in de jeugd en in de samenleving van de toekomst. Doelstelling van de onderscheiding is tastbare maatschappelijke waardering voor de vrijwillige inzet van kinderen en jongeren voor een leefbare Zwolse samenleving. Belangrijk criterium is de mate waarin hun inzet of prestatie een voorbeeldfunctie heeft. ‘Heldendaden’ worden buiten beschouwing gelaten omdat daarvoor al andere onderscheidingen bestaan. Opgave moet voor 1 juli!

Jong Goud wordt uitgereikt op of rond de Internationale Dag van de Rechten van het Kind op 20 november 2009 aan maximaal 10 kinderen. Een jury beoordeelt de aanvragen. De jury staat onder voorzitterschap van burgemeester Henk Jan Meijer en bestaat verder uit vijf mensen die vanuit verschillende invalshoeken met kinderen en jongeren te maken hebben, zoals de gemeenteraad, de vrijwilligerscentrale en het basis- en voortgezet onderwijs. Voormalig raadslid Alet Boukes neemt eenmalig zitting in de jury, omdat zij onderscheiding van kinderen een warm hart toedraagt en de komst ervan in Zwolle heeft aangemoedigd. Henk Jan Meijer reikt de eerste onderscheidingen van Jong Goud uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in het stadhuis op donderdag 19 november 2009. De onderscheiding bestaat uit een speld, oorkonde en DVD. Als de pilot succes heeft wordt de onderscheiding na 2009 jaarlijks uitgereikt. De plaats van Alet Boukes in de jury wordt dan ingenomen door een van de onderscheiden, oudere kinderen.

Vormgeving Jong Goud

De Jong Goud onderscheiding is een goudkleurige, blauw-wit geëmailleerde speld in de vorm van een DVD schijfje met daarop de tekst jong goud zwolle. Waarom een DVD? Jongeren zijn dynamisch en maken al op jonge leeftijd gebruik van de nieuwste communicatiemiddelen. In de vormgeving van Jong Goud is daarbij aansluiting gezocht. De DVD heeft een eenvoudig te reproduceren vormtaal, is modern en speels. De DVD staat symbool voor het dragen van informatie, in dit geval informatie over jonge mensen die verdienstelijk zijn voor de samenleving.

De vorm houdt ook verband met de DVD die de jongeren ter herinnering wordt toegezonden, met opnamen in beeld en geluid van de uitreiking. Feitelijk de moderne variant op de foto’s en toespraak die de gedecoreerden na de Lintjesregen wordt toegestuurd. Op de Jong Goud-oorkonde staat de naam van de onderscheiden jonge Zwollenaar vermeld met een korte omschrijving van zijn of haar verdienste(n) voor de stad.

Aanvragen Jong Goud vóór 1 juli 2009

Op http://www.onderscheidingen.zwolle.nl/ staat informatie over Jong Goud en het aanvragen daarvan. Het speciale aanvraagformulier is eenvoudig digitaal in te vullen en te versturen. Omdat Jong Goud een nieuwe onderscheiding is en de deadline voor het aanvragen ervan nadert, schrijft de gemeente Zwolle deze week gericht het basis- en voorgezet onderwijs en maatschappelijke organisaties in de stad aan. Aanvragen moeten vóór 1 juli 2009 zijn ingediend.

Artikel delen:

Reageer