Nieuwbouw wijkcentrum Het Anker onzeker

Zwolle – De fracties van de VVD Zwolle en Swollwacht willen graag in de raadsvergadering van maandag 15 juni 2009 een aantal mondelinge vragen stellen aan het College van B. en W. over de toekomst van het ontmoetingscentrum Het Anker in Westenholte.

Het College heeft besloten om af te zien van het bouwen van huizen op de IJsbaan in Westenholte. Dit besluit is door de inwoners van Westenholte met gemengde gevoelens ontvangen. Hoewel een groot deel van inwoners ingenomen is met het feit dat daardoor de IJsbaan behouden blijft voor de wijk is er inmiddels grote onrust ontstaan over de toekomst van het Ontmoetingscentrum Het Anker. Het ontmoetingscentrum zou namelijk door de bebouwing van de IJsbaan verplaatst worden naar de Noordschil van Westenholte. Daarmee werd een eerdere belofte uit de wijkvisie en wijkanalyse 2005 en 2006 ingelost. Nu het college echter heeft besloten de bebouwing van de IJsbaan af te blazen lijkt de nieuwbouw van het ontmoetingscentrum Het Anker in de Noordschil onzeker, zeggen de politieke partijen. "Dit staat haaks op de inspanningen van het stichtingsbestuur van het ontmoetingscentrum om met verschillende partners een plan te maken voor nieuwbouw en af te zien van ingrijpende onderhoudsmaatregelen. Bovendien worden de verschillende verenigingen op het gebied van sport, vermaak en gezelligheid benadeeld nu het zicht op een  snelle realisatie van een nieuwe wijkaccommodatie ongewis is."

De fracties van de VVD Zwolle en Swollwacht vinden deze onzekerheid onaanvaardbaar en hebben de volgende vragen aan het college:

 

  1. welke mogelijkheden ziet het college om los van het besluit over de bebouwing van de IJsbaan alsnog over te gaan tot nieuwbouw van het ontmoetingscentrum Het Anker
  2. op welke manier gaat u bij het onderzoeken van de mogelijkheden in overleg met het stichtingsbestuur van het ontmoetingscentrum en de wijkvereniging
  3. op welke termijn kan het college de wijk Westenholte en de raad meer duidelijkheid geven over de toekomst van het ontmoetingscentrum Het Anker

 

Namens de fracties van

 

VVD Zwolle    René de Heer                                                                                   

Swollwacht     Trud Kistemaker

Artikel delen:

Reageer