VVD wil betrokkenheid bij evaluatie van theater

Zwolle – De fractie van de VVD Zwolle wil graag in de raadsvergadering van maandag 15 juni 2009 een aantal mondelinge vragen stellen aan het College van B. en W. over de financiële stukken van Odeon de Spiegel.

Wethouder Kenkhuis heeft twee weken geleden in reactie op  berichtgeving over de financiële situatie van Odeon de Spiegel zijn vertrouwen uitgesproken over de manier waarop de directie de problemen aanpakt. Hij baseert zich daarbij op gesprekken met de directie en de jaarstukken. Naast verschillende hernieuwde afspraken over de manier van subsidiëren en het innen van de huur, wordt ook de bedrijfsvoering onder de loep genomen. Naast deze afspraken bestaat het voornemen om de relatie tussen de gemeente en Odeon de Spiegel breed te evalueren. Deze evaluatie staat gepland in het najaar. De VVD Zwolle gaat er vanuit dat de raad bij deze evaluatie betrokken wordt.

Hierover heeft de VVD de volgende vragen:  

  1. is het college bereidt de geplande evaluatie af te ronden voor de begrotingsbehandeling van de begroting van 2010
  2. op welke manier wil het college de brede evaluatie over de relatie tussen de gemeente en Odeon de Spiegel vormgeven
  3. op welke termijn kan de raad beschikken over de financiële stukken van Odeon de Spiegel theaters zodat de raad tijdig kan straten met de voorbereiding van deze evaluatie.

Namens de VVD Zwolle

René de Heer

Artikel delen:

Reageer