Nominatie voor De Pelikaan / ZMV project

Zwolle – De Stichting Sport & Zaken heeft op basis van evaluatierapporten en effectmetingen van de bijna 50 adviestrajecten die in de periode 1 januari 2008 – 31 december 2008 zijn afgerond, zes trajecten genomineerd voor de jaarlijkse Sport & Zaken-trofee. Daar zit Zillinger Molenaar & Verdonk Advocaten ook bij die de Samenwerkende Sportclubs de Pelikaan samen smeedde met een vernieuwend sportaanbod.

Concreet betekende dit traject voor De Pelikaan dat de advocatengroep de verenigingen op De Pelikaan geadviseerd heeft hoe het vernieuwend sportaanbod geïntegreerd zou moeten worden binnen de opgerichte stichting en verenigingsstructuur. Daarnaast heeft ZMV waardevol advies geformuleerd m.b.t. aansprakelijkheid van verenigingen bij totstandkoming en uitvoering van het vernieuwende sportaanbod. Dit heeft concreet resultaat voor De Pelikaan alsook voor ZMV opgeleverd. Sportrecht is nu één van de gespecialiseerde onderdelen van het advocatenkantoor uit Heerenveen dat na het Pelikaan-traject inmiddels overeenkomsten sloot voor ondersteuning bij Sportstad Heerenveen en de Topsport Steunpunten in Heerenveen, Groningen en Zwolle. De Sport & Zaken-trofee wordt uitgereikt aan het project dat in de ogen van een speciaal daartoe aangestelde jury het meest succesvolle adviestraject van het afgelopen jaar heeft uitgevoerd.


De jury bestaat dit jaar uit de volgende personen:  

Bas van de Goor, Bas van de Goor Foundation (juryvoorzitter)
Roland Berendsen, Directeur Operations, Randstad Nederland
Jeroen Stok, Directeur Communicatie, Sodexo
Ria Dijkstra- de Groot, Manager Zakelijke Markt, Zilveren Kruis Achmea
Frans de Bruijn, Partner, Ernst & Young  

Op woensdag 1 juli komen de juryleden, de genomineerde bedrijven en betrokken sportorganisaties bijeen in Hotel en Congrescentrum Papendal voor de ‘genomineerden-dag’. Daar hebben de vertegenwoordigers van de zes genomineerde adviestrajecten de kans een toelichting te geven op de ingevulde evaluaties en effectmetingen en zullen zij de vragen van de jury beantwoorden. Op basis van de uitkomsten van deze dag zal de jury tot een eindoordeel komen. Juryvoorzitter Bas van de Goor zal dit oordeel op vrijdag 28 augustus tijdens de jaarlijkse Sport & Zaken-relatiedag bekend maken. Sport & Zaken is een initiatief van het Nederlands bedrijfsleven en heeft als doel sportbonden en sportverenigingen duurzaam te versterken. Hiermee levert Sport & Zaken een bijdrage aan de ontwikkeling van Nederland Sportland.

Artikel delen:

Reageer