Tevredenheid over Masterplan Sportaccommodaties

Zwolle – Het Masterplan Sportaccommodaties is – op detailniveau – aangepast op basis van een enquête onder sportverenigingen in de gemeente. De afgelopen weken zijn bijna 250 vragenlijsten verstuurd naar belanghebbenden, waarin gevraagd is of sporters en besturen zich kunnen vinden in de toekomstvisie van de gemeente. Er blijkt in grote lijnen overeenstemming te bestaan tussen de door de gemeente geformuleerde uitgangspunten en de wensen van de clubs.

Van de 244 verstuurde enquêtes heeft de gemeente er 41 terug gekregen. Bij het opstellen van het Masterplan is de lokale sportwereld al volop betrokken geweest. De uitgangspunten van het Masterplan Sportaccommodaties blijkt door bijna alle enquêtedeelnemers onderschreven te worden. Van de deelnemers vindt 98 procent met de gemeente dat sport in Zwolle van en voor iedereen is en zegt 95 procent dat Zwolle inderdaad moet gaan voor breedtesport én prestatiesport en bovendien partner is voor topsport. Daarnaast onderschrijft 93 procent van de enquêtedeelnemers het streven van de gemeente naar multifunctionele, breed inzetbare sportaccommodaties.

Opmerkingen die vaker terugkwamen betroffen onder andere de aandacht die de sportverenigingen vragen voor uitbreidingswensen voor bestaande accommodaties en de gevolgen van multifunctioneel gebruik van voorzieningen voor bijvoorbeeld kleedkamergebruik, parkeren en de bespeelbaarheid van velden.

Verschillende verenigingen hebben van de enquête gebruik gemaakt om aandacht te vragen voor de eigen knelpunten.

De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het Masterplan Sportaccommodaties. Als het plan wordt aangenomen kan meteen worden begonnen met uitvoering van een aantal onderdelen uit het plan. Het Masterplan heeft – met periodieke actualisatie – een looptijd tot 2020.

Artikel delen:

Reageer