Wijkplatform Westenholte

Wijkwethouder Hennie Kenkhuis nodigt bewoners van de wijk Westenholte uit voor het wijkplatform Westenholte. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 24 juni 2009

in de Stinskerk, Westenholterweg 19 in Zwolle. Aanvang 20.00 uur. 
  
De belangrijkste agendapunten van deze avond zijn: 
–       Presentatie Noordelijke Stadsrand, toelichting door mevrouw M. Vervoort, gemeente Zwolle-       Korte stand van zaken met betrekking tot Petuniaplein, Het Anker, Driezorg, locatie IJsbaan, locatie Stins, Noordschil  
Meldingen, verzoeken en/of klachten over beheer en onderhoud kunt u doorgeven aan de servicelijn Wijkzaken, telefoon 14038, kies daarna optie 3.

Voor het wijkspreekuur Westenholte zie wijkblad De Stins. Dit spreekuur is in aanwezigheid van wijkbeheer, politie en wijkvereniging WVF. Voor meer persoonlijk getinte vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het wijkservicepunt Stadshagen, telefoonnummer (038) 498 2855 (bereikbaar op maandagmiddag van 13.00-16.00 uur en woensdagochtend van 09.00-12.00 uur). Het wijkservicepunt zal voor u desgewenst een afspraak maken met wijkwethouder dhr. Kenkhuis en hij zal u te woord staan op het spreekuur voorafgaand aan het wijkplatform. De gemeente Zwolle organiseert enkele keren per jaar in elke wijk het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via Telefonisch Servicecentrum (TSC) op telefoonnummer 14038. De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op www.zwolsewijken.nl.

Artikel delen:

Reageer