CDA zet in op gehandicaptensport en duurzaamheid

Zwolle – De zwolse gemeenteraad heeft maandag 8 juni 2009 gesproken over het meerjarenbeleid in Zwolle voor 2010-2014. Het CDA Zwolle heeft hierbij enkele verbeterpunten aangedragen. Bij de besluitvorming op 29 juni 2009 zal het CDA deze punten door middel van een zestal moties en amendementen voorstellen aan de raad. Het CDA wil o.a. dat er geïnvesteerd wordt in gehandicaptensport en duurzaamheid.

In vervolg op het huidige ‘Jaar van de gehandicaptensport’ moet de stimulering van sport voor gehandicapten verankerd worden in het gemeentelijke beleid in 2010 en de jaren daarop. Het CDA vindt het belangrijk dat mensen met een handicap de mogelijkheid krijgen om te gaan sporten, omdat bewegen gezond is, sport een bijdrage kan leveren aan het leren omgaan met een handicap, sport de gelegenheid biedt in contact te komen met andere (in)valide mensen en het mogelijk maakt te participeren in de samenleving. Belangrijk is dan dat de gehandicaptensport een goed perspectief geboden wordt als het gaat om de realisering van het beleid dat voortkomt uit het ‘Jaar van de gehandicaptensport’. Het CDA wil daarom over de periode 2010-2014 een € 300.000 investeren in de gehandicaptensport.

Het college toont in de perspectiefnota te weinig ambitie als het gaat om duurzaamheid. Het CDA wil investeren in duurzaamheid. De door verkoop van de aandelen Essent (het energiebedrijf)  te verkrijgen financiële middelen zullen moeten worden ingezet om het gebruik van duurzame energiebronnen door Zwolse ondernemers en particulieren te bevorderen. Daarnaast zal de gemeente een ambitieuze integrale visie op duurzaamheid moeten ontwikkelen. Die visie zal moeten uitmonden in concrete voorstellen. Het CDA beoogt tenslotte de bestaande culturele infrastructuur (o.a. DOAS, R10 en P.Art of your life) in deze tijd van crisis te versterken. Het college wordt aangemoedigd de financiële middelen die het Rijk vanaf 1 januari 2009 extra ter beschikking heeft gesteld voor de hedendaagse kunst, hiervoor te gebruiken.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer