D66 Zwolle: “Koester de Zwolse binnenstad”

Zwolle – De Zwolse binnenstad met haar grachtengordel is uniek en onvervangbaar. Zij weerspiegelen de rijke Zwolse cultuurgeschiedenis en beiden mogen niet verloren gaan. D66 is van mening dat Zwolle verplicht is de geschiedenis te eren door haar monumenten te onderhouden en te behouden. D66: "Het historisch besef moet in ons handelen en onze besluiten zichtbaar zijn. Dat is de taak van iedereen die betrokken is bij het stadsbestuur. Koester de Zwolse binnenstad en haar grachtengordel."

"Helaas komt de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad vaak onder druk te staan. Bijvoorbeeld bij de bouw op het Rode Torenplein, de geplande afbraak van de bankenlocatie aan de Melkmarkt, de nieuwbouw bij de Tannerij en de Twaalf Apostelen. En ondanks protesten uit de samenleving gaat de aanslag op de binnenstad gewoon door. Dit moeten we met zijn allen stoppen. Dat zijn wij verschuldigd aan ons zelf en aan onze kinderen." D66 roept het college op pal te staan voor de Zwolse cultuurgeschiedenis en haar architectonische kwaliteit. D66: Daar hoort ook het zicht op de grachten bij. Daar past ook het recente herstel van de oude kade bij het Rode Torenplein bij. Daar past ook het Maagjesbolwerk bij. En dus ook een historisch verantwoorde bouw op de Schaepman locatie.

Met verbijstering heeft D66 Zwolle de plannen voor de fietsbrug over de gracht gelezen. De Rode Torenbrug. Een volstrekt nutteloze brug die volledig afbreuk doet aan het fraaie stadsgezicht richting de binnenstad, de Melkmarkt. Een brug die een unieke landtong vernielt.  Een brug die het  de zorgvuldig opgebouwde evenwicht tussen oud en nieuw uit balans brengt. Een brug waarvan de architect van het Maagjesbolwerk zegt: niet doen!D66 Zwolle roept het college op te stoppen met de zinloze vernietiging van het fraaie stadsgezicht. Wij vinden dat u meer energie moet steken in het vermarkten van de stad. En dat kan alleen als we onze rijke historie onder de aandacht brengen van de markt. Een historie die inmiddels tot in de Randstad erkend wordt. Geen vernieling, maar verrijking!

Het college moet nu de moed tonen om de druk van de projectontwikkelaar te weerstaan. Deze heeft geen boodschap aan ons erfgoed en heeft andere belangen. College, loop niet aan de hand van de ontwikkelaar maar pak uw verantwoordelijkheid. Bescherm onze ruimtelijke kwaliteit en luister naar de Zwollenaren. Kom terug op uw voornemen, voordat de burgers weer moeten gaan protesteren. De binnenstad is niet alleen van ons. Wij moeten haar beschermen en herstellen voor toekomstige generaties. 

Het bestuur van D66 heeft de fractie gevraagd krachtig te protesteren tijdens het raadsoverleg. Maar wil ter ondersteuning hiervan ook rechtstreeks met deze brief haar stem laten horen.College en collegepartijen toon wat u waard bent: KOESTER DE ZWOLSE BINNENSTAD EN GRACHTENGORDEL! 

Namens het bestuur van D66 Zwolle 

Hans de Vries
Voorzitter van de programmacommissie 
Zwolle, 18 juni 2009

Artikel delen:
Reacties 58
 1. Bestuurders koesteren
  Bestuurders koesteren alleen hun eigen ego.
  Ze vleien met de grootste sigarendoos in de ijdele hoop dat daar in de toekomst nog iets voor hen uitvalt.
  Ze willen scoren en dat doe je niet door het oude te koesteren.
  Velen zijn hen voorgegaan en menig traan is door het gepeupel gelaten bij het zien van de steeds volgende vernieling van onze Zwolsche geschiedenis.
  Wijsheid is voor hen een onbekend woord in deze.
  Komende week is weer zo’n cruciale week waarin men moet beslissen of men de historische binnenstad van Zwolle zijn eigen karakter wil laten behouden of dat men aan de hand van de op eenmalig winst beluste en profijttrekkende projectontwikkelaars en stenenstapelaars de eerste 100 jaar tegen de massaliteit van beton, stenen en glas aan wil kijken.


  Maak melding

 2. Referendum
  Naar de mening van de Zwolse burger is nooit gevraagd. Meningen van betrokken (belangen)groeperingen worden achteloos terzijde geschoven. Een klankborgroep is er alleen voor de buhne, ook daar wordt niet naar geluisterd. D66, hier ligt voor u de kans als groot voorstander van referenda er eentje te organiseren tegen de aanleg van die belachelijke brug. Mijn stem hebben jullie dan in ieder geval.  Maak melding

 3. argumenten
  Als ik de racties lees op de Rodetorenbrug – dit item, maar ook bij eerdere gelegenheden – dan valt me op dat er vooral vooroordelen gehanteerd worden en kwalificaties die niet worden onderbouwd. Als raadslid heb je een brede afweging te maken, die doorgaans verder gaat dan individuele belangen. Hierboven noemt Wim het een belachelijke brug. Hoezo?
  Als je voor de brug bent, ben je bijna per definitie een paladijn van projectontwikkelaars. Als dit de manier is waarop argumenten worden gewisseld, dan geef ik daar weinig voor.
  Ik heb al eerder betoogd dat het nogal uitmaakt waar je het vertrekpunt neemt. Doe je dat vanuit de bolwerken (architect Maagjesbolwerk), vanuit de historische kwaliteit van de binnenstad (de Vrienden) of vanuit de economische waarde van de stad (citycentrum). Elke benadering is legitiem. Als raadslid maak je dan je afwegingen. Zelf vind ik de economische kwaliteit erg belangrijk. Zijn de andere argumenten dat dan niet? Natuurlijk, al relativeer ik die wel als ik bedenk dat de Vrienden in het verleden voor een brug hebben gepleit, evenals de architect van het Maagjesbolwerk.


  Maak melding

 4. argumenten
  Hier gaat het puur om cultuur versus geld. Let wel: stimuleren van de economie is goed voor enkelen. Cultuur bewaren is goed voor ons allemaal.

  Overigens: volgens mij hebben de Vrienden ca. 30 jaar geleden gepleit voor deze brug, toen was er ook sprake van een snelweg dwars door de stad, toen was men ook trots op de nieuwbouw voor V&D, Xenos, etc. De vrienden zijn gelukkig met de tijd meegegaan.

  Gemeenteraad: regeren is vooruitzien, niet terugkijken. Door deze brug zal de koopkracht van een enkeling toenemen, maar het zal hoogstens bestedingen verplaatsen. Bovendien, deze brug leidt fietsers waarschijnlijk via de Melkmarkt naar de Grote Markt. En daar is al zoveel ruimte.
  Gaan we dat dan oplossen door wat panden daar te slopen?


  Maak melding

 5. John,

  De brug op die plaats blijft belachelijk, totdat onomstotelijk vaststaat dat ie wel nodig is. Misschien weet je meer dan ik, maar ik heb nog nooit ergens iets kunnen lezen over hoeveel die brug (kwantificeerbeer) economisch voordeel oplevert. Alles wordt beargumenteerd met vage projectontwikkelaars termen zoals jij die ook gebruikt.
  Wat betekent nou economische kwaliteit. Is die kwaliteit uit te drukken in euro’s, m.a.w. kwantificeerbaar. Als dat zo is zou ik graag de business case zien. Dan pas zijn echte afwegingen te maken. Dan pas weet je wat je opoffert en er voor terug krijgt. Zolang dat niet helder is kan iedereen alleen maar van zijn eigen vertrekpunt uitgaan. Overigens erg flauw om ergens een (van de vele) tekening uit 1995 van de architect uit zijn context te halen en nu in je argumentatie te gebruiken. Ik kan ook flauw zijn en t.a.v. het terughalen van de beeldengroep het volgende citeren van jouw weblog:

  “Ik vind dat een goede zaak, alleen al vanuit historisch besef. Ik heb geen argumenten nodig vanuit economische dan wel toeristische hoek: gewoon doen.”

  Waar is hier jouw zorgvuldige afweging?  Maak melding

 6. Deze brug is natuurlijk ook een voetgangersbrug en daar zal wel behoefte aan zijn als straks die parkeergarage bij de vogeltjesbuurt een feit is.


  Maak melding

 7. Of deze brug daar de voetgangers veel helpt vraag ik me af. Zo’n hoge brug is nog een hele klim, en ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dan liever iets verder lopen. En anders doe je voor de voetgangers lekker een tunnel onder de gracht naar de parkeergarage onder het maagjesbolwerk. Is misschien nog wel goedkoper dan de brug ook…..;D


  Maak melding

 8. Bestuurders koesteren
  @ Beste John,

  Het blijkt dat uw blik op de binnenstad van Zwolle toch gedomineerd wordt door de mooie verhalen van de enkeling die op dit moment met de grote buidel rammelt.
  Ik duid op DLH die zijn restaurant graag aan het brugje naar de binnenstad ziet liggen en andersom graag het verkeer langs de bankenlocatie ziet komen en de stenenstapelaar BAM welke voor het Schaepmanterrein 50 % van de aankoopprijs oftewel 6,5 miljoen subsidie gaat krijgen om er vervolgens op dat stukje Noordereiland een puist aan bakstenen neer te pleuren waar de minimale hoogte het Maagjes Bolwerk naar de loef steekt
  De economische kwaliteiten liggen niet alleen bij het nieuwe maar zeer zeker bij het historisch gegroeide zakelijk hart van de binnenstad.
  Deze wordt zeer tekort gedaan door uw visie en ik denk hierbij aan de Roggenstraat en het Eiland, Luttekestraat en Sassenstraat.


  Maak melding

 9. @ghehe. Ik wil het woord belachelijk wel nuanceren. “volstrekt onnodig” is wellicht een betere term. ’t blijft natuurlijk wel belachelijk als zou blijken dat de Zwolse gemeenschap minimaal 1,5 miljoen (zal wel weer meer worden) moet ophoesten voor een project waar uiteindelijk alleen meneer Huiskamp met z’n restaurant echt van gaat profiteren.


  Maak melding

 10. Mooi zo, we krijgen een discussie met argumenten.
  Puntsgewijs een reactie:
  1. Het is niet alleen discussie tussen geld en cultuur. Mijn stelling is, dat wil een stad een groot sociaal hart hebben er een sterke economie moet zijn om dat te bekostigen. En dan heb ik het over de hele binnenstad. Het gaat dus niet over de koopkracht van een enkeling. Het gaat over de aantrekkelijkheid van de stad voor o.a. mensen uit de regio. Dan ben je gebaat bij korte looplijnen, wanneer je de parkeervoorzieningen uit het centrum wil houden (terecht overigens).
  2. ik kan niets met een opmerking dat iets belachelijk is totdat het tegendeel is bewezen. Iets belachelijk noemen vraagt onderbouwing. Zeker als het wordt ingebracht in een discussie die gaat over wel of geen brug.
  3. Het gaat niet om een businesscase. Het gaat over gedrag van mensen. Hoe is dat gedrag zo te beinvloeden dat de keuze wordt gemaakt naar Zwolle te gaan als er gewinkeld gaat worden. Daar is onderzoek naar gedaan.
  4. Als ik een arcitect citeer die eerst voor een brug is (om zijn ontwerp te “verkopen”) en later tegen blijkt te zijn (het Maagjesbolwerk staat er), dan vraag ik me af wat ik uit welke context haal. Dat hoor ik dan graag.
  5. De vergelijking met de beeldengroep begrijp ik niet. Ik vond de opmerkingen over de economie en het toerisme nogal ver gezocht. De historische waarde is voor mij voldoende, zo betoogde ik.
  Ik begrijp dan ook niet dat een zorgvuldige afweging wordt gemist (je vraagt immers waar die blijft).
  6. Henk heeft een punt, daarom moet de aanloop ook zo lang worden, om de helling behapbaar te houden. Dat is ook de achtergrond van de vraag naar de mogelijkheid van een ophaalbrug. De aanloop route kan dan korter en is dan ook beter inpasbaar.
  7. waaruit blijkt dat ik me laat leiden door mensen die met een buidel rammelen? Dat is een vooronderstelling die niet hard te maken is.

  Ik maak eigen afwegingen, luisterend naar een ieder die wat in te brengen heeft. Omdat de vertrekpunten nogal verschillend zijn, zal elke keuze die je maakt betekenen dat er belangenbehartigers zijn, die hun wensen niet gehonoreerd zien. Dat heeft meer met het proces te maken, dan met niet luisteren


  Maak melding

 11. John

  er zijn meer opties om het niet te doen, die brug, maar als je goed weet wat er in de politiek speelt, dan weet je wat ik bedoel.


  Maak melding

 12. ‘Kubus’ aan de Achtergracht komt er

  Geleerd is er, door raad en college, wel van de ‘kubus-discussie’. De beeldkwaliteit in de binnenstad komt op de politieke agenda en in een eerder stadium komt er inspraak. Burgemeester HenkJan Meijer stelde nog vast dat de verordening, die burgerinitiatieven regelt, niet scherp genoeg is. Direct na het reces wordt deze aangepast.

  Wederom allerlei prachtige ‘beloftes’ om de burgers meer inspraak te geven in het beleid en dan met name rond onze historische binnenstad.
  Maar de werkelijkheid blijkt zoals vaker veel wranger te zijn, want oh oh die vermaledijde stomme burgertjes mochten de politieke (lees: projectontwikkelaars)-plannen eens in de war gaan schoppen met hun welgemeende bedoelingen en Liefde voor Zwolle.

  Zwolle??? Het Napoli aan de IJssel! >:(


  Maak melding

 13. John van Boven schrijft:

  1. Het is niet alleen discussie tussen geld en cultuur. Mijn stelling is, dat wil een stad een groot sociaal hart hebben er een sterke economie moet zijn om dat te bekostigen. En dan heb ik het over de hele binnenstad. Het gaat dus niet over de koopkracht van een enkeling. Het gaat over de aantrekkelijkheid van de stad voor o.a. mensen uit de regio. Dan ben je gebaat bij korte looplijnen, wanneer je de parkeervoorzieningen uit het centrum wil houden (terecht overigens).

  Ik denk dat Zwolle veel meer gebaat zou zijn met veel meer parkeerplekken binnen de stad. En om het leefbaar te houden, onder de grond plaatsen.

  Hoewel het in wezen maar een klein rotstukkie is, lijkt het stuk tussen het Noordereiland en bijvoorbeeld de C&A een flink eind. De genoemde 150 meter tussen de nieuw te bouwen parkeergarage en de Melkmarkt zal niet veel anders zijn volgens mij.

  Ik ben misschien wat pessimistisch maar ik heb niet de indruk dat mensen de auto pakken om vervolgens sportief een eind te gaan lopen. En daarmee denk ik dat ik inhaak op je punt 3.

  Maar goed, een parkeergarage onder de Melkmarkt, of het te realiseren is, weet ik niet. Verder zullen de kosten vast weer veel hoger zijn dan wanneer er buiten de grachten iets gebouwd wordt.

  Gelukkig is er wel nagedacht over de breedte van de brug in combinatie met fietsverkeer. De gedachte dat fietsers die 100 meter niet gaan lopen, lijkt me volledig juist.  Maak melding

 14. Was het niet CDA-wethouder van Dooremolen die enkele maanden geleden zei dat die andere brug, die over de Achtergracht, er ‘hoe-dan-ook’ zal komen?
  Oftewel: lak aan kostenoverschreidingen en de meningen van de Zwolse burgers, hij moet en zal zijn zin doordrukken.  Maak melding

 15. Doe je dat vanuit de bolwerken (architect Maagjesbolwerk), vanuit de historische kwaliteit van de binnenstad (de Vrienden) of vanuit de economische waarde van de stad (citycentrum).

  De economische waarde van de binnenstad (citycentrum) wordt vooral bepaald door de historische kwaliteit daarvan. Dit kan en zal vrijwel elke ondernemer uit de binnenstad beamen aan de hand van wat zij horen van toeristen en is ook al vele malen gebleken uit allerlei rapporten en onderzoeken die verschenen zijn en waarmee de Zwolse bestuurders menigmaal pronkend hebben staan zwaaien.

  Het zou de Zwolse politici sieren indien zij deze kwestie, en die van de brug over de Achtergracht en foeilelijke ‘Kubus’ bij diezelfde Achtergracht, over de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar heen zouden tillen en het tot speerpunten van hun verkiezingsbeloften zouden maken.

  Maar ja, politici en hun beloften… >:(


  Maak melding

 16. John,

  Punt 1. Het gaat niet alleen om korte looplijnen. Trouwens, wat is kort in dit verband. Menig onderzoek (bv CROW) laat zien dat een “funshopper” best bereid is om 400 meter te lopen. Menige stad zou jaloers zijn op een centrum op een steenworp afstand van de snelweg en slechts enkele minuten lopen naar de binnenstad. Als het alleen om korte looplijnen zou gaan zijn we snel klaar, dan moeten we de grachten maar dempen. Waar het echt om gaat is, hoe de binnenstad zelf aantrekkelijk genoeg te maken. Hoe verleiden we de potentiële bezoeker. Hoe aantrekkelijker de binnenstad hoe meer loopafstand men wil accepteren. Als de binnenstad zich steeds minder gaat onderscheiden van andere winkelcentra/binnensteden, blijven bezoekers weg. Binnensteden beginnen steeds meer op elkaar te lijken, alleen al in de Diezerstraat zijn minimaal 10 belwinkels 3 drogisterijketens en verder bijna alleen maar kleding en schoenenwinkels. De diversiteit is ver te zoeken. Ook de hoge parkeertarieven spelen natuurlijk een rol. Het is niet voor niets dat in alle schilwijken rondom de binnenstad parkeerbeleid is ingevoerd, waaruit overigens maar weer blijkt dat men best een eindje wil lopen.
  Punt 2. Ik wil het woord belachelijk best vervangen door “volstrekt onnodig”, immers mij is nergens iets gebleken van de economische noodzaak anders dan aannames en vermoedens verpakt in de taal van projectontwikkelaars, die alleen uit zijn op winstmaximalisatie.
  Punt 3. Wat zijn dan de conclusies van het onderzoek naar dat consumentengedrag, of kan ik dan verwijzen naar punt 1.
  Punt 4. Er zijn meerdere tekeningen waarop de brug weer verdwenen is. Als u echt de juiste context hierachter wilt weten, adviseer ik u om dit bij de heer Ruijssenaars zelf na te vragen.
  Punt 5. Ik zei toch al dat ik ook flauwe argumenten kon verzinnen. (zie ook punt 4).
  Punt 6. Een ophaalbrug is voor het college niet bespreekbaar, ik ben benieuwd of u, als coalitiepartij, met een motie hieromtrent komt.
  Punt 7. Het laatste wordt vooral gevoed door het door velen ervaren gevoel dat in Zwolle de projectontwikkelaars bepalen wat er met de stad gebeurt, en die hebben slechts één belang, winst maken.  Maak melding

 17. Niet om het één of ander, Wim, maar ook de winkeliers zitten er alleen om winst te maken.
  Als je dan een torenhoge huur moet betalen om op een leuke plek te kunnen zitten, dan is er voor zo’n winkelier al geen bal meer aan om in de binnenstad te gaan zitten en kiezen de winkels die met iets origineels kunnen komen voor een andere plek.
  Ik baal er bijvoorbeeld van dat in de Diezerstraat alle dure/snelle jongens gaan zitten (telefoonshops), maar heb daarbij wel in mijn achterhoofd dat de wereld steeds meer verrast wil worden en dat uiteindelijk de consument meer gaat zoeken naar de ‘leuke winkels’.
  Een brug op die plek… Tja, ik denk ook dat meer parkeerplekken in de binnenstad een betere oplossing van het niet aan kunnen trekken van toeristen is, maar wie weet zit ik er wel naast en is men inderdaad wel bereid om verder te lopen. Al vraag ik me dan wel af waarom er op de parkeerplaats bij de Leenbakker en ook op het Noordereiland minder geparkeerd wordt dan in Q-park-Eiland en zo. Maar misschien kom ik daar met de auto ook wel precies op de verkeerde momenten?


  Maak melding

 18. vinden we elkaar?
  Ik geloof niet dat we elkaar vinden,maar dat hoeft ook niet. Ik wil in ieder geval mijn benaderinsgwijze duidelijk maken.
  Nog een paar algemene opmerkingen:
  1. inspraak is wat anders dan een boodschappenlijsje of verlanglijstjespolitiek. We hebben als raad wel de opdracht om duidelijk te maken hoe we gekozen hebben en wat we gedaan hebben met de inbreng van burgers.
  2. Ik kan niets met de algemene opvattingen over projectontwikkelaars. Wim heeft het over een gevoel. Over een gevoel kun je niet discussieren.
  3. het zelfde geldt voor de algemene opmerking over politici en hun beloftes. Ik zou zeggen, straf dat dan maar af bij de verkiezingen. Maar dan moet wel aangetoond zijn dat gedane beloftes echt niet worden nagekomen. Om nu die dossiers over de verkiezingen heen te tillen is lastig, maar dan vooral vanwege de tijd. De gedachte er achter kan ik wel volgen.
  4. parkeren in de binnenstad is een utopie, zeker als het dan ook nog onder de grond moet. Je moet je niet vergissen in de ondergrondse infrastructuur aan leidingen, riolen en weet ik wat niet meer. Denk ook eens aan het historische gangenstelsel. Kortom, voor mij geen vertrekpunt.
  5. We hebben inderdaad een historische binnenstad. die moet je aan de ene kant heel erg koesteren. Maar aan de andere kant moet je er ook voor oppassen dat je de ontwikkeling van de stad daarmee tegenhoudt. Voor mijn is een brug, zoals gepland, geen inbreuk op het historische gehalte van de binnenstad.
  6. Wim, ik begrijp je niet als je het hebt over OOK flauwe argumenten. Ik gebruik geen flauwe argumenten.
  7. ik zei het al eerder, ik kan niets met een gevoel over projectontwikkelaars. Laat ik ook eens zeggen, dat ik blij ben dat ze in de stad investeren. Als de gemeente alles moest financieren, dan stonden we er alleen voor. (en nu geen reacties van zie je wel, overgeleverd aan de projectontwikkelaars, want dat zeg ik dus niet)
  8. ik voel me niet evrantwoordelijk voor uitspraken van Van Dooremolen. Die moet hij zelf maar uitleggen (als hij het tenminste echt gezegd heeft).  Maak melding

 19. Het sprookje van de korte looplijnen
  Het was eens een mooie woensdagmiddag. Ik vertelde mijn vrouw dat ik zin had om even een terrasje te gaan pikken in Zwolle. Daar was ik al een hele tijd niet meer geweest. Zo gezegd, zo gedaan. De parkeergarage onder het Maagjesbolwerk had nog plaats genoeg en zo stonden we na te hebben geparkeerd ineens midden in de binnenstad. Geweldig! Over de Melkmarkt wandelend werden we echter steeds meer overvallen door een onbehaaglijk gevoel. Aan alle kanten werden we voorbij gescheurd door ronkende brommers, fietsers en zelfs motoren terwijl ik dacht een voetgangersgebied te hebben betreden. Regelmatig omkijkend bereikten we echter ongeschonden de Grote Markt waar we een chaos aantroffen van her en der geparkeerde fietsen, brommers, motoren en, althans zo leek het, kris kras neergesmeten terrassen. Omdat we er toch waren hebben we maar wat besteld maar erg ontspannen konden we ons niet. Regelmatig werd ons gesprek verstoord door langs scheurende brommers, ronkende vrachtwagens e.d. We rekenden dan ook snel maar weer af en zijn onverrichterzake maar weer huiswaarts getogen. Voorlopig hoef ik niet meer, al zou ik op de Grote Markt zelf kunnen uitstappen.  Maak melding

 20. Beste John,
  @
  7. ik zei het al eerder, ik kan niets met een gevoel over projectontwikkelaars. Laat ik ook eens zeggen, dat ik blij ben dat ze in de stad investeren. Als de gemeente alles moest financieren, dan stonden we er alleen voor.

  Projectontwikkelaars zij geen filantropische instellingen ze zijn louter op zoek naar zo groot mogelijke winsten ten koste van alles.
  Ze hebben in de gemeente een leuke partner gevonden ter financiering bij het opfleuren van de omgeving en aanlooproutes.
  Eenmaal de winst gepakt verlaten ze met een sneltrein vaart de plek zodat ze later niet aangesproken kunnen worden op het resultaat.

  Wij nu aanwezige bewoners en bedrijven hebben er alle belang bij de debacels die uit bovenstaande zouden kunnen uitvloeien zoveel in te perken.
  Er is de afgelopen 50 jaar al te veel vernield in de binnenstad.
  Mocht u daar niet van op de hoogte zijn ben ik bereidt u de waslijst hiervan te overhandigen.

  Nogmaals de aanvoer van bezoekers van de binnenstad kan gemakkelijk over bestaande bruggen en zal de looplijnen zo minimaal mogelijk verstoren, ook ondernemers in de andere delen van de binnenstad zitten daar om de kost te verdienen zij kunnen het verlies van omzet niet bij de gemeente verhalen.
  Het wordt tijd dat u daar ook aan denkt.  Maak melding

 21. het college rukt de ziel uit de binnenstad
  Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik ben een fen van stedentrips
  Toen mijn vrouw en ik nog geen kinderen hadden kon je ons zien in steden als London, Parijs, Rome, Antwerpen,
  Nu moet ik zeggen dat Zwolle natuurlijk in de schaduw staat van steden als Londen, Parijs, of Rome.
  Maar Zwolle met zijn zeer gezellige en knusse binnenstad heeft een schat van historische waarde wat in mijn beleving een aantrekkingskracht is voor toerisme moet zijn (als we in Zwolle dit maar meer konden uitbuiten).

  Met name de horeca heeft er veel meer aan dan dat het college de ziel van deze Zwolse binnenstad weet te behouden maar wanneer het college deze ziel uit de binnenstad rukt zoals ze nu aan het doen zijn zouden die toeristen wel eens weg kunnen blijven.
  En dan hebben we aan de brug ook weinig meer.

  Dit is dan geen gevoel meer maar een feit.

  Stel jezelf maar eens de vraag waar je liever gaat winkelen in Amsterdam of Lelystad

  Misschien is het een veel beter idee om te kijken hoe we de looproutes naar de binnenstad nog aantrekkelijk kunnen maken.
  Zodat het lopen richting de binnenstad een genot gaat worden wie weet gaan mensen die in Zwolle gaan winkelen zich wel onthaasten en dat is dan weer goed voor de gezondheid.  Maak melding

 22. Gevoel
  John,

  Als volleerd politicus pikt u natuurlijk de zwakke punten in iemands argumentatie eruit en gaat u inhoudelijk niet in op sterke(re) argumenten. Over gevoel kun je niet discussieren zegt u, maar geldt dat ook niet voor een begrip als “economische kwaliteit”, dat is toch ook subjectief. Als burger kan ik daar evenmin iets mee en dat versterkt alleen nog maar het gevoel.

  O ja, ter informatie, van Dooremolen heeft het echt gezegd, lees de notulen er maar op na.


  Maak melding

 23. Koester de binnenstad
  Koester de Binnenstad is de oproep van D?66 en ik denk dat er weinig Zwollenaren zijn die het daar mee oneens zijn. Onze historische binnenstad is iets om trots op te zijn.
  Maar onze binnenstad heeft ook al eeuwenlang een economische functie en die koester ik ook. Met 300 miljoen euro omzet is het de economische motor van onze stad waar niet alleen Zwollenaren op afkomen, maar zo?n 60 á 70% komt van buiten de stad. Zorgwekkend is wel dat in de afgelopen 5 jaar het aantal bezoekers is gedaald van 14 miljoen naar 11 miljoen.

  Al een aantal jaren zijn we bezig om het verblijfsklimaat in de binnestad te verbeteren. Daar hoort ook het autoluw maken van de Binnenstad bij en dat vind ik een hele verbetering. De mensen die zich nog kunnen herinneren dat de auto?s en bussen door de Luttekestraat reden zijn dat vast wel met me eens.

  De Vrienden voor de Stadskern hebben daar ook altijd voor gepleit en dat hebben ze goed gezien. In 1991 schreven ze daar al over in hun boek ?Op de Bres` waarbij ze pleiten voor drie parkeergarages buiten het centrum. Bij de Burgemeester van Roijensingel, Dierzerpoort en de Pannekoekendijk. dat hadden ze goed gezien, want daar komt het nu ook op uit. Daarbij pleiten ze in hun verhaal voor een brug van het Rodetorenplein naar de Pannekoekendijk, exact op de plek waar nu de brug is ingepland.

  Zij zagen toen ook dat het belangrijk is om de binnestad bezoekers niet alleen korte looplijnen, maar ook aantrekkelijke looplijnen te bieden. Want afstand zit er ook nog een ander element in. de meeste mensen vinden het onprettig om te moeten omlopen. Je ziet waar je moet wezen, maar je moet een stuk omlopen om er te komen.
  En consumenten stemmen dan met hun voeten en komen dan de volgende keer niet meer.
  De visie die de Vrienden van de Stadskern toen al hadden deel ik helemaal. Bij het autoluw maken van de binnestad hoort ook een verantwoordelijkheid om de parkeerders snel in de binnestad te krijgen.

  Dat een nieuwe brug leidt tot een inbreuk op het historisch centrum ben ik het ook niet mee eens. Het Pelserbrugje en het Kerkbrugje, die er ook niet sinds de middeleeuwen liggen maar ook zijn aangelegd om de toegang tot de binnestad te verbeteren zijn daar goede voorbeelden van.

  Dus helemaal mee eens, koester onze binnenstad maar dan ook in alle facetten.


  Maak melding

 24. Over gevoel kun je niet discussieren

  En dat durf ik te betwisten. Goed, puur zwart/wit ga je het niet redden. Maar met zo’n opmerking kan je een argument niet aan de kant zetten want het gevoel is wel een enorm belangrijke factor. Als een mens iets als niet prettig ervaart, dan is dat een gevoel. En dat gevoel zal hem weerhouden (als hij een keuze heeft) niet weer in die situatie te komen.

  Mijn gevoel dat de keien van de Pletterstraat niet prettig rijden, maakt dat ik over de waaltjes rijd ALS ik er al kom.
  Bij sommige winkels krijg ik een vervelend gevoel door bijvoorbeeld het gedrag van personeel. Dat gevoel weerhoudt mij er dan van om naar die winkels terug te keren.
  Als iemand een slecht gevoel heeft bij winkelen in Zwolle, mogelijk door rondsjezende brommers, maar dat kan nog veel meer zijn, dan zal zo’n persoon minder snel naar Zwolle trekken.

  Je kan dus wel proberen om het argument met gevoel aan de kant te schuiven maar dat noem ik struisvogelpolitiek.


  Maak melding

 25. Dat was dus te vroeg op ‘verstuur reactie’.

  Je kan nog zulke mooie argumenten, gedachten, etc. hebben maar als ‘het volk’ er een slecht gevoel bij heeft, dan snijd je jezelf toch op de één of andere manier in de vingers als je de boel gewoon doordrukt.

  Bij verkiezingen kan je stemmen verliezen, bij de inrichting van een stad kan het je bezoekers/toeristen kosten.


  Maak melding

 26. nog één keertje
  Ik heb het over het gevoel als men een oordeel heeft over projectontwikkelaren. Dus als dat oordeel gebaseerd is op “gevoel”. Dat is een ander gevoel dan het waarneembare als je over keitjes rijdt. Dat is van een andere orde dan het gevoel, zoals hierboven iemand schrijft dat hij het gevoel heeft dat ik mij niet inlees. Heb je geen argumenten, dan kom je hier maar mee. Zo lijkt het.
  Er schuilt een zekere waarheid in dat mijn opmerking over economische kwaliteit ook niet goed verifieerbaar is. Ik beroep me dan op onderzoeken die mij dat melden.
  Als het “volk” ergens een slecht gevoel bij heeft, zoals WF schrijft, dan wil ik wel weten waar dat gevoel vandaan komt. Pas dan kan ik me een oordeel vormen. Dat oordeel heb ik nodig om te bezien of ik er wat aan doen wil (of kan). Het is in ieder geval geen vanzelfsprekendheid om er wat aan te doen.


  Maak melding

 27. @John
  Gevoel wat je direct ondervindt aan keitjes of gevoel wat je hebt bij de (vermeende) intenties van iemand, in beide gevallen levert het iets op tussen de oortjes. In beide gevallen is het een gevoel. Maar los daarvan. Je schrijft:

  Ik heb het over het gevoel als men een oordeel heeft over projectontwikkelaren. Dus als dat oordeel gebaseerd is op “gevoel”. Dat is een ander gevoel dan het waarneembare als je over keitjes rijdt. Dat is van een andere orde dan het gevoel, zoals hierboven iemand schrijft dat hij het gevoel heeft dat ik mij niet inlees.

  Voorop gesteld: het zijn mijn woorden niet maar ik onderschrijf ze ook niet. Ik heb niet de indruk dat je je niet inleest. Maar terug ontopic:
  Ik meen iets anders te lezen.
  Het begint allemaal met het woord ‘belachelijk’ wat Wim aanaalt:

  Naar de mening van de Zwolse burger is nooit gevraagd. Meningen van betrokken (belangen)groeperingen worden achteloos terzijde geschoven. Een klankborgroep is er alleen voor de buhne, ook daar wordt niet naar geluisterd. D66, hier ligt voor u de kans als groot voorstander van referenda er eentje te organiseren tegen de aanleg van die belachelijke brug. Mijn stem hebben jullie dan in ieder geval.
  Door Wim, op 19 juni 2009 om 10:27

  Dat woordje belachelijk wordt omgezet naar een uiting van een gevoel.

  Wat ik hier meen te lezen is het gevoel van ongenoegen dat er zogenaamd naar de burgers geluisterd wordt maar dat het geleverde commentaar direct, zonder pardon aan de kant geschoven wordt. Het gevoel is dat het meer op centen van de individu gericht is dan op het daadwerkelijke doel.
  Er is dus géén vertrouwen in de projectontwikkelaars maar niet alleen de projectontwikkelaar wordt hier bedoeld voor zover ik het meen te begrijpen.

  En hoe je het ook wendt of keert, een gevoel wat opgewekt wordt (al dan niet terecht!) is iets waar je wel aan voorbij kan proberen te gaan maar als het gevoel (van ongenoegen) vrij massaal heerst, heeft het geen zin om de boel af te doen met zo’n opmerking.

  Als het “volk” ergens een slecht gevoel bij heeft, zoals WF schrijft, dan wil ik wel weten waar dat gevoel vandaan komt. Pas dan kan ik me een oordeel vormen. Dat oordeel heb ik nodig om te bezien of ik er wat aan doen wil (of kan). Het is in ieder geval geen vanzelfsprekendheid om er wat aan te doen.

  En daar komen we denk ik wel wat mee verder.
  Denk bijvoorbeeld aan de topics over dat, ehm…. ‘fraaie’ gebouw aan, ik meen, de achtergracht, daar bij de Spiegel. Daar is ook al menig woord over gevallen. Dat is een mooi voorbeeld van ongenoegens die geuit worden maar waarbij ik persoonlijk niet echt de indruk heb dat er veel gedaan is met die ongenoegens. We hebben het dus over de eerder genoemde blokkendoos.

  Punt is alleen dat iemand zoiets ontwerpt met een bepaald beeld/doel/betekenis/etc. voor ogen. En ik denk dat dat beschouwd wordt als een vorm van kunst door zo’n ontwerper. En tja, zo’n ontwerp, zo’n stukje kunst (met vermoedelijk een stukje persoonlijkheid van de ‘artiest’) laat de bedenker niet zomaar veranderen, hoeveel tegengas er ook is.

  En daar zit dus het conflict volgens mij. En waar wordt dan naar geluisterd? Naar ‘het volk’ of naar de ‘artiest’?

  Nu haal ik weer ‘kunst’ als argument en ‘geld binnenhalen’ enigszins door elkaar maar de bottemline is dus dat het gevoel heerst dat er _om welke reden dan ook!_ niet geluisterd wordt naar de burger. En dat levert een gevoel van ongenoegen op.

  [fingers crossed]hopen dat ik het duidelijk uitgelegd heb[/fingers crossed]


  Maak melding

 28. Oei, wat een discussie, maar persoonlijk vind ik dat de binnenstad wel wat gezelliger en levendiger zou kunnen; byv. straatmuzikanten, straatomroepers, een bloemenstalletje, een haringkar enz. In andere steden vind je dit veel meer en dat geeft ten minste wat sfeer aan de binnenstad…


  Maak melding

 29. Oei, wat een discussie, maar persoonlijk vind ik dat de binnenstad wel wat gezelliger en levendiger zou kunnen; byv. straatmuzikanten, straatomroepers, een bloemenstalletje, een haringkar enz. In andere steden vind je dit veel meer en dat geeft ten minste wat sfeer aan de binnenstad…

  Helemaal mee eens. Geef ons een gezellige gevarieerde binnenstad met op vrijdag en zaterdag een leuke warenmarkt. Pas wanneer die ‘eenheidworst’ uit de binnenstad is verdwenen wordt winkelen in Zwolle voor mij weer interessant, ook al moet ik daar een eind voor lopen! Op het moment heb ik in die binnenstad totaal niets te zoeken!


  Maak melding

 30. D66: Koester de Zwolse binnenstad
  Onze brief heeft veel reacties opgeleverd. Op het argument van de economie wil ik graag reageren. Volgens de wethouder is de brug vooral voor fietsers uit Stadshagen. Zouden deze nu massaal op die fiets komen als de brug er is? Blijven ze nu massaal thuis omdat ze door moeten fietsen tot aan de ANWB winkel? Onzin natuurlijk. Als de uitgang van de parkeergarage gesitueerd wordt bij de huidige Leen Bakker locatie is de bestaande brug de snelste route. Er is dus geen enkel economisch motief voor de nieuwe brug. Er is wel een aantasting van het stadsaangezicht. Die prijs is zeker op termijn te hoog


  Maak melding

 31. gevoel
  WF, dank voor de reactie. Nog even over de kubus. Hoe ga je om met opmerkingen van burgers over de kubus. Opmerkingen waarom overigens door de wethouder nadrukkelijk is gevraagd.
  Twee kanttekeningen:
  1. de raad had een plan van eisen geformuleerd voor de ontwikkeling van dat terrein: dat was de referentie voor de raad. Het ontwerp week op een paar punten hiervan af en de argumentatie hiervoor was voor de raad voldoende. Vraag: hoe weeg je als raad de inbreng “van buiten” tegen het eerder vastgesteld plan van eisen?
  2. burgers kunnen ergens wat van vinden – ik blijf zeggen: graag zelfs! – maar zij niet verantwoordelijk voor de consequenties van hun stndpunt. Schrappen van de ontwikkeling zou een negatief saldo hebben opgeleverd van de ontwikkeling van het gebied. Waar halen we dat geld vandaan?

  Deze ervaring is voor de raad aanleiding geweest om na te denken over de rol van de raad bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten. In de hoop de verlegenheid te voorkomen die er was bij de Kubus (wensen en programma van eisen)


  Maak melding

 32. Er is dus geen enkel economisch motief voor de nieuwe brug.

  En dat vind ik dus ook weer even te kort door de bocht.

  ‘Als’ is nog niet gerealiseerd dus om daar nou je betoog aan op te hangen…..

  ALS de ingang van de parkeergarage juist bij de Katerdijk geplaatst wordt, scheelt het 350 meter lopen tot aan de Melkmarkt. Dat is 500 meter tegenover 150 meter. tot aan de Melkmarkt.

  Maar goed, ook een ALS dus. Het scheelt wel een redelijk eind lopen.

  Wat betreft de fietsers uit Stadshagen. Als ik het A Plein en de Melkmarkt neem als ‘begin’ van het winkelgebied, dan zijn de routes vanaf de rotonde bij de TCZ voor fietsers:
  – Naar A Plein zo’n 600 meter
  – Naar de Melkmarkt via de brug bij de Leenbakker zo’n 750 meter
  – Naar de Melkmarkt via de nieuw aan te leggen brug zo’n 450 meter

  Voor een fietser is het tot aan de melkmarkt dus 300 meter winst en slechts 150 meter in vergelijking met de route naar het A Plein.

  Dat neemt niet weg dat het verstandig is om extra geld uit te geven aan een verbreding van de brug. Ook al maakt het voor fietsers niet zo gek veel uit, gegarandeerd dat een voetgangersbrug misbruikt gaat worden door fietsers.

  Maar terug naar de voetgangers: waar komt de ingang van de garage? Dat maakt nogal wat verschil in dit verhaal volgens mij


  Maak melding

 33. Ik vraag me toch af of er goed is gekeken naar nut en noodzaak voor de brug. Ik ken veel mensen die in Stadshagen, Holtenbroek etc. wonen, maar heb nog nooit iemand gehoord over de “behoefte” aan een brug naar de binnenstad.

  Hoewel ik zelf een ruimtelijke ordenings man ben heb ik die gedachte ook nooit gehad, terwijl ik toch een beroepsdeformatie heb en alles nogal beschouwend benader, zo vind ik de wandelroutes naar de binnenstad nog altijd slecht ingericht.

  Zwolle heeft veel pluspunten, bereikbaarheid is goed, parkeren is in vergelijking met veel andere steden ook goed, op de belachelijke plek voor de toegang naar de parkeervoorziening van het Maagjesbolwerk na, wat een absolute misser is.

  Er valt best het nodige te verbeteren, maar die brug is nou niet het eerste waar ik aan denk. Zeker gezien de forse investering kan naar mijn mening het belastinggeld effectiever worden ingezet dan op deze manier.


  Maak melding

 34. Wat een leuk idee, een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers.
  Maar waarom zou je dat ding niet op de looproute van station naar binnenstad neerlegen ?? Je kunt nu kiezen, of linksaf naar de luttekestraat, of rechtsaf naar de sassenpoort. Allebei best wel ver lopen. Een brug daar met een aansluitend fiets/voetgangers pad door het park naar bijv de blijmarkt zou pas een aanvullling zijn. Een fietsstraat naast de odeon naar de grote markt/melkmarkt waar dan ook alleen maar fietsers mogen komen. Een soort comfort-route van stad naar station om maar wat te noemen.

  Het komt op mij over alsof een nieuw te bouwen parkeergarage aan de overkant, nu nog grasveld, van het rode torenplein de werkelijke reden is voor deze brug.

  Ik moet dagelijks van holtenbronx naar assendorp en ik moet nu kiezen, dwars door binnenstad via de rembrandtlaan, of eromheen via de eekwal. Zo’n bruggetje is wel weer een stukkie korter dan.


  Maak melding

 35. @ J. v. Boven
  Uit reactie 40 begrijp ik dat ‘van buiten’ eigenlijk het signaal is gekomen dat de Zwolse burgers het eerder door de raad vastgestelde Plan van Eisen afkeuren. En daar ligt de angel: besluiten zijn eerst al voorgekookt, daarna mag de burger nog voor de rijdende trein gaan iggen…
  Wat betreft 2, burgers zijn als grootaandeelhouders van Zwolle nog altijd degenen die uiteindelijk de rekeningen betalen, dus hoezo niet verantwoordelijk? Staat een raadslid boven de burger (regent), naast de burger (democraat) of onder de burger (populist)? Ik stem voor naast de burger.


  Maak melding

 36. Boeiende discussie! Het werkt hier in Zwolle al net zo als de regerende landelijke politiek. Men vertrouwt op ‘cijfertjes’ die door belanghebbende instanties worden aangediend. Zwolle loopt te kokketeren met een ideeënmakelaar, een Citymanager, Samen maken we de Stad en ‘Beginspraak’. Men heeft niet geleerd. Ook hier wordt weer eens de plank misgeslagen. De Kubus zal minstens een eeuw lang tegen het stadsbestuur gebruikt worden. Het is niet voor niets dat dit ook nu in deze discussie de revue passeert. Blaas af die Kubus, blaas af die brug. Lanceer burgerintiatieven of doe een peiling over een plan vooraf hier op Weblog Zwolle, het Hart van de stad, is een ander innoverend idee. Betrek de burgers bij je stad. Denk modern, maar behoud het oude stadscentrum!


  Maak melding

 37. Omdat een foto meer zegt dan vele woorden:

  Zijn er al schetsen beschikbaar van dit project ?

  ==========

  Zoals eerder gemeld mag het max. aantal pixels 470 zijn (staand of liggend)


  Maak melding

 38. WFvN schreef:

  Maar terug naar de voetgangers: waar komt de ingang van de garage? Dat maakt nogal wat verschil in dit verhaal volgens mij

  Mee eens. Als de uitgang van de parkeergarage bij Leen Bakker komt heeft de brug geen enkele zin. De uitgang zal absoluut bij die voetgangers/fietsersbrug moeten zijn, dan is het voor voetgangers een zinnige brug. Voor fietsers is deze brug echt niet nodig.


  Maak melding

 39. vekeersopstoppingen
  Zoals op de tekeningen te zien is zal een brug tegenover de Pannekoekendijk alleen maar verkeersopstoppingen veroorzaken.
  De massa’s voetgangers vanuit de parkeergarage en de vele fietsers
  naar de binnenstad zullen een aanslag op de daar aanwezige stoplichten zijn.
  Nu is de Veerallee al continu verstopt en dat zal met het verkeer over deze brug nog ernstiger vormen aannemen.
  Of is deze brug er toch alleen maar om projectontwikkelaar DLH zijn restaurant/terras van klanten te voorzien?


  Maak melding

 40. Als ze de brug wat meer doortrekken tot over de kruising, heb je jouw genoemde probleem niet. Zet dan de ingang/toerit naar de garage aan de katerdijk en kan de bezoekers vanaf de snelweg zo naar de garage dirigeren. (en vanaf het noorden via de Blaloweg sturen uiteraard)

  Goed, of dat de oplossing is? Ik weet het niet. Maareen brug over de kruising zou in ieder geval problemen oplossen (en vast ook weer andere problemen opleveren 😮 )


  Maak melding

 41. heb ‘ns goed op google maps gekeken. Ik zie het nut v die brug niet, behalve voor een evt parkeergarage bij de pannekoekendijk. Als ik daar een parkeergarage zou bouwen zou ik graag een bruggetje richting centrum hebben. Oftewel; als de parkeergaragebouwer meer wil betalen voor die grond (méér dan de kosten van die brug) mag de gemeente wat mij betreft een bruggetje bouwen. Misschien wil men ook nog meebetalen vanuit het Rodetorenplein? Zo niet dan is het ook duidelijk.


  Maak melding

 42. Koester de Zwolse binnenstad ook, net als eigenlijk alle mensen die ik ken. Ben behoorlijk tevreden, jammer van die “kubus van de carnavalsdeejee”. Jammer dat de X-ray en Sally leegstaan. Maar vind dat we een hele gezellige binnenstad hebben. Vooral bij mooi weer, heerlijk gezicht al die volle terrasjes. Straks ook nog voor het oude postkantoor, als al dat duffe blik daar weg is.
  Maagjesbolwerk vind ik erg geslaagd. Na de link te hebben gelezenBedankt Bernard lijkt me dat ook wel wat. Het doorgetrokken Rode Torenplein ook trouwens. Het langzame verkeer uit het drukke cristaliseren. Kerkbrugje is per slot van rekening ook een succes. Overigens pas in 2012 klaar.


  Maak melding

Reageer