Vergunningen voor nieuwbouw Isala

Zwolle – De Isala klinieken hebben op maandag 22 juni de bouw- en milieuvergunning ontvangen voor de nieuwbouw van het ziekenhuis op locatie Sophia. Per fiets bracht wethouder Gerrit Piek een bezoek aan het Zwolse ziekenhuis om het vergunningenpakket te overhandigen aan Marjanne Sint, bestuursvoorzitter Isala klinieken. Het nieuwbouwproject van meer dan 104.00 m2 bruto vloeroppervlakte omvat onder meer polikliniekfuncties, diagnose- en behandelfuncties, verpleegfuncties en laboratoriumfuncties en wordt naar verwachting opgeleverd in 2013.

22-06-2009_wethouder_piek_isala_sophia_3.jpg

De beoordeling van de bouw- en milieuvergunningsaanvraag van Isala was voor de afdeling Vergunningen van de gemeente Zwolle een omvangrijke en complexe klus. Onderdeel van deze beoordeling is dat de bouwplannen getoetst worden aan alle geldende regelgeving en veiligheidsmaatregelen. Ook de brandweer is intensief betrokken geweest bij de beoordeling van de plannen. In ongeveer acht maanden jaar zijn alle procedurestappen gezet en dat mag snel genoemd worden. De afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente zal nauw betrokken blijven bij het toezicht op de bouw.

22-06-2009_wethouder_piek_isala_sophia_4.jpg

22-06-2009_wethouder_piek_isala_sophia_1.jpg

Wabo

Vanaf 1 januari 2010 treedt de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wabo, in werking. Om alvast te anticiperen op deze nieuwe wet- en regelgeving is samen met de Isala klinieken al zoveel mogelijk gewerkt aan de vergunningenaanvraag volgens de principes van de Wabo.Onderdeel van deze nieuwe wet is dat alle benodigde vergunningen niet meer apart verleend worden, maar vervangen worden door één omgevingsvergunning. Met deze vergunning krijgt een aanvrager in één keer alle benodigde vergunningen. Daardoor wordt de aanvrager achteraf niet meer verrast door het feit dat er nog aanvullende vergunningen nodig zijn – van bijvoorbeeld de provincie of het waterschap. Voor de nieuwbouw van Isala zijn de sloop- en kapvergunningen al eerder verleend. De bouw-, milieu- en lozingsvergunning zijn nu als een geheel verstrekt.

22-06-2009_wethouder_piek_isala_sophia_2.jpg

Artikel delen:

Reageer