Besluitvorming Rodetorenbrug uitgesteld

Zwolle – De meningsvormende bespreking over de nieuw te realiseren Rodetorenbrug op het Raadsplein van 18 mei 2009 heeft geresulteerd in de conclusie dat definitieve besluitvorming nog niet kon plaats vinden. Maandagavond, in de herkansing, is er in de besluitvorming over de Rodetorenbrug nog geen duidelijkheid gekomen. Wethouder Knol typeerde het debat, dat iedere fractie een eigen brug of geen brug wilde. De verschillen en de belangen zijn nu te groot. Er is een aanvullende notitie voor een eenduidige visie nodig. Een debat hierover wordt na de zomer voortgezet.

rodetorenbrug.jpg

Een meerderheid van de raad had behoefte aan meer inzicht in de samenhang met de ontwikkelingen rond de binnenstad. Daarnaast waren een aantal aspecten nog niet goed inzichtelijk gemaakt. Zo waren er nog vragen over de verkeersstromen, de doorvaarhoogte, de functie van de brug, de uiterlijke verschijningsvorm en het historisch perspectief. Naar aanleiding hiervan had de wethouder toegezegd met een aanvullende notitie te komen. De SP, D66, VVD en het CDA kiezen voor historie. PVDA, GL en de CU voor economie, en dus voor de brug. De discussie betrof het Programma van Eisen Rodetorenbrug en een extra budget van 4 ton ten laste van de grondexploitatie Kamperpoort. Voor het volgend debat zal wethouder Knol een extra notitie verzorgen rond de brug betreffende de bereikbaarheid, het parkeren, de functionaliteit en het stedebouwkundig aspect. Daarmee hoopt hij dan de raad te overtuigen. Op Weblog Zwolle ontstond al een grote discussie over de nieuwe brug. De Rodetorenbrug speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van Willemspoort. Het vormt een schakel in de ontwikkelingsas Willemspoort-Melkmarkt-Grote Markt. Het college vindt het noodzaak, voor de bereikbaarheid- en voor het economisch functioneren van de binnenstad, dat er een Rodetorenbrug gaat komen.

rodetorenbrug_2.jpg

Artikel delen:
Reacties 41
 1. Fietsers vanuit Stadshagen
  Jammer dat GL niet verder kijkt dan de brug lang is.
  De heer Rijke had het er steeds maar over dat de brug een onbelemmerde doorrit voor fietsers vanuit Holtebroek en Stadshagen naar de binnenstad moet zijn. Wachten op de bootjes is uit de boze.
  Helaas komen deze fietsers de Holterbroekerhefbrug of de Pannekoekendijkbrug en 2 of 3 stoplichten tegen welke voor fietsers zeer belemmerend kunnen zijn om bij de Rodetorenbrug te komen.
  En ik vraag mij af moeten alle Holtebroekers en Stadshagenaren naar het Rodetorenplein?


  Maak melding

 2. Ik heb nog nooit gehoord dat stadhagenaars op een brug naar de melkmarkt zitten te wachten. Stel je voor, je gaat naar de stad en neemt de brug naar het rodetorenplein.
  Vandaar over de melkmarkt naar de stad. Je moet je fiets kwijt, waar, ook op vrijdag en zaterdag, tijdens de markt?
  Nee mensen gaan gewoon via de dijkstraat en die kant op moeten meer fietsenstallingen komen.( Let wel woningen aan de assiestraat in de toekomst).

  De kamperpoortenaren(want de wijk licht links vanaf de brug gezien) en veeralleebewoners nemen de kamperpoorterbrug, dus welke groep blijft over? Juist, de mensen die van de parkeergarage komen. Holtenbroekers en stadshagenaars zijn een kleine groep als je kijkt naar de kant van de wijk waar ze vandaan komen. Daarna moet er nog iets gebeuren op de pannekoekendijk, namelijk een veilige oversteekplaats voor de fietsers van ‘verre’. De rotonde zal dan niet meer kunnen functioneren. Een onzinig prestige project.


  Maak melding

 3. Ik denk dat GL de plank inderdaad behoorlijk mis slaat. Hoewel de brug vast door Stadshagenezen gebruikt zal worden, lijkt het me inderdaad geen bittere noodzaak om de brug aan te leggen voor Stadshagen en Holtenbroek. GL lijkt te vergeten dat het een voetgangersbrug is waar ze ook maar een fietsstrook aan vast hebben gemaakt omdat ze fietsmisbruik verwachten. Tenminste, dat is de indruk die ik heb bij die brug-die-in-eerste-instantie-bedoeld-is-voor-parkeerders-in-de-nieuw-te-bouwen-parkeergarage


  Maak melding

 4. En waar fietsers mogen rijden gaan ook scooters en bromfietsers rijden, of willen ze er de hele dag een stadswacht neerzetten. En dan ’s nachts, we weten van de overlast op de jufferenwal.


  Maak melding

 5. Mee eens. Ik kan het ook niet anders zien dan dat hij bedoeld is voor ‘brug-die-in-eerste-instantie-bedoeld-is-voor-parkeerders-in-de-nieuw-te-bouwen-parkeergarage’. Maar daar is hij dan ook echt voor nodig. Anders kan die parkeergarage wel eens een miskleun worden.

  Overigens zal de brug natuurlijk ook wel gebruikt gaan worden door fietsers uit de kamperpoort. Scheelt toch weer een twintigtal metertjes fietsen.

  De fiets kun je daar overigens wel goed kwijt. Er is bij het rodetorenplein een gratis bewaakte fietsenstalling.


  Maak melding

 6. Ik blijf het een vet plan vniden, ziet er mooi uit en is handig lijkt me….het stadsgezicht momenteel vanaf daar is volgens mij nu niet zo ontzettend wonderlijk dat daar rekening mee gehouden moet worden. leuke uitspanning op dat plein ernaast lijkt me wel wat:)  Maak melding

 7. Goed plan. Ik als Stadshagenaar zal zeker wel van deze nieuwe brug gebruik maken. Jammer dat ‘mijn’partij, D66, tegen deze brug is.


  Maak melding

 8. Op het sfeerplaatje zie ik overigens geen fietsers. Ook wordt nadrukkelijk verdoezeld dat de brug een groot deel van de “monding van de Kleine AA” gaat overspannen. Ook zie je niet dat de brug sterk afloopt en fietsers straks met grote snelheid de Jufferenwal oversteken. Ook zie je niet de warenmarkt die twee dagen per week de doorgang belemmert.
  Overigens wordt die parkeergarage ook wel een succes zonder brug. Het is toch zo dat meer dan de helft van de plaatsen bestemd is voor bewoners en bedrijven van de Willemspoort zelf. Afgezien van ellenlange wachtrijen ervoor, is er naast het Maagjesbolwerk een beter alternatief?. Menig stad zou jaloers zij op een parkeergarage pal naast de snelweg en een looproute naar het kernwinkelgebied van nog geen 350 meter, mits de uitgang ter hoogte van Leen Bakker wordt gepland.
  Wat verder opviel in de discussie is dat met name de voordelen van de brug en de nadelen van het niet aanleggen van de brug aandacht kregen, terwijl voordelen van het het niet aanleggen van de brug en de nadelen van het wel aanleggen van de brug niet of nauwelijks aandacht kregen.  Maak melding

 9. Lelijke brug.
  Nergens voor nodig.
  Als fietser kun je best een stukje omfietsen, en dan ben je altijd nog sneller dan een auto.


  Maak melding

 10. Opvallend toch ook dat de liberale VVD niet kiest voor de ‘economie’. Goede keuze trouwens wat mij betreft hoor. Swollwacht wenste een tunnel op die plaats, maar wethouder Knol stelde dat dit de veiligheid in gevaar kan brengen. Toen droop Dogger af. Discussiepunt was ook nog de hoogte of wendbaarheid van de nieuwe Rodetorenbrug. Ben benieuwd wat er uiteindelijk uitkomt. Dat de brug gaat komen staat zo goed als (Multi-) Vast.


  Maak melding

 11. @Leo,

  De VVD kiest voor de economie van de gehele stad en niet alleen van die van de Mediamarkt.
  Vandaar dat de VVD zowel deze als vorige bijeenkomst over de brug aan de wethouder verzocht heeft een geheel overzicht te verstrekken van toekomstige parkeerplaatsen en loop routes rond de binnenstad.
  Om duistere redenen heeft wethouder Knol (PvdA) ondanks toezeggingen in de vorige bijeenkomst hieraan niet voldaan.


  Maak melding

 12. ach, waar maken we ons druk over. Voordat er een besluit is genomen in de gemeenteraad zijn we 5 jaar verder…. zoals gewoonlijk…


  Maak melding

 13. Wat is er mis met een mooie brug over de fraaie stadsgracht? Dit is nou net een project waar je best wat geld aan uit kan geven.

  Je slaat meerdere vliegen in één klap.
  – Er is op die plek sowieso weinig samenhang tussen centrum en omliggende bebouwing. Dat kan een brug in ieder geval wat verbeteren. Met het oog op de nieuwbouw in de Kamperpoort is het deste belangrijker en beide delen bij elkaar te betrekken. De huidige route Hoogstraat-Kamperpoorterbrug is totaal ongeschikt voor die functie.
  – De looproute over de Kamperpoorterbrug is op de plek van de Jufferenwal slecht.
  – Er komt een directe verbinding tussen de parkeergarage in de Kamperpoort en het Rodetorenplein/Melkmarkt.
  – Mocht je in de toekomst ooit nog een tram willen aanleggen naar de binnenstad dan is een halte op de Pannenkoekendijk (gecombineerd met een brug) een prima methode om het centrum te bezoeken (vanuit Kampen of Stadshagen).
  – Direct naast de brug is een ingang naar de bewaakte fietsenstalling in het Maagjesbolwerk.
  – Een brug is ook gewoon mooi en een mooi ontworpen brug zal de beeldkwaliteit zeker ten goede komen. 🙂

  Daarnaast kan je zo’n brug ook prima ophaalbaar maken voor wat bootjes. Dat kan ook heel goed automatisch geregeld worden op kleine schaal (talloze voorbeelden van zelfbedieningsbruggen te vinden in Friesland).


  Maak melding

 14. In voorgaande jaren werd een discussie over al of niet aanleggen van de brug afgedaan met: “De nut-en noodzaak discussie moet nog volgen”.

  In het verslag van de informatiecommissie van 5 maart 2007 staat vervolgens het volgende:
  “Vraag: Is de brug tussen Willemspoort en binnenstad echt noodzakelijk?
  Antwoord: Ook de potentiële ontwikkelaar van de Willemspoort stelt de brug als een keiharde eis voor het ontwikkelen van het complex.”

  Vervolgens moet alles in het werk worden gesteld om die eis maar te kunnen beargumenteren. Aan tegenargumenten of alternatieven kan nog slechts de kwalificatie “ter kennisgeving aangenomen” worden gegeven.

  Ik vind het onbegrijpelijk dat de raad daar in 2007 zo makkelijk in is meegegaan, want wie bepaalt nu wat in deze stad.  Maak melding

 15. Als ik meteen een suggestie mag doen voor het ontwerp: Combineer het profiel van het Kerkbrugje met de (houten) ophaalbrug over de Thorbeckegracht.


  Maak melding

 16. @ ZwolschKwartier,
  Door van de Hoogstraat een voetgangers gebied te maken kun je de rontonde vewijderen het wordt dan een T kruising, je kunt het voetpad aan de noordzijde van de Kamperpoorterbrug verbreden en de looproute achter cafe/restaurant Mizu naar de Melkmarkt laten lopen.
  De uitstap voor tram of bus kan op de Pannekoekendijk of bij de oude brandweerkazerne opgelost worden.
  Ook bij V&D is een bewaakte fietsenstalling en er is op de aanrijroute vanaf Holtenbroek/Stadshagen geen belemmering voor wat betreft openstaande bruggen of stoplichten en je bent dichter bij de Grote Markt.
  Vele voordelen om geen overlastgevende brug bij het Rodetorenplein te plaatsen.  Maak melding

 17. @ Zwolleerder,

  De villa de nieuwe Hofvliet krijgt een Restaurant bestemming met terras.
  De hele discussie over de brug is alleen daar voor.
  Een terras zonder aanlooproute en zonder parkeerplaats is bij voorbaat een mislukking.
  De zelfde projectontwikkelaar “DLH” zal ook de bankenlocatie op de Melkmarkt met een fietsenkelder ontwikkelen doch dit project staat voorlopig in de koelkast.


  Maak melding

 18. @ikke bedankt. Dat wist ik niet. Ik vind het een welkom bericht dat huize Hofvliet in goede handen gaat komen. Toch?  Maak melding

 19. @ikke: “overlastgevende brug bij het Rodetorenplein”??

  Welke overlast verwacht je van een brug? Het is een extra schakel tussen centrum en omliggend gebied die juist zorgt voor minder overlast mocht daar ?berhaupt sprake van zijn.


  Maak melding

 20. Die brug scheelt overigens een loopafstand van zo’n 280 meter. Ter vergelijking: dat is de afstand tussen de Grote Markt en de Bibliotheek (door de Diezerstraat).


  Maak melding

 21. @ZwolschKwartier

  Een klein geodetisch onderzoekje op afstandmeten.nl komt uit op een verschil van hooguit honderd meter (30 seconden op een middagje winkelen), mits je de uitgang van de parkeergarage ter hoogte van Leen Bakker situeert. Kortom, het ligt er maar net aan waar je parkeergarage kunt verlaten.


  Maak melding

 22. @c. Ik heb geen idee. Een ‘restaurantbestemming’ klinkt goed.

  Wat jou eerdere opmerking over de woonfunctie van Leen Bakker betreft, die begrijp ik ook niet. Die is er nu toch ook niet? Maar dit lijkt me eigenlijk ook helemaal niet relevant.

  Voor de helft van de Kamperpoorters is de nieuwe brug wel aantrekkelijk voor een rit naar V&D etc.

  Verder neem ik aan dat de Westenholtenezen die nu via de Hoogstraat de stad in gaan ook de nieuwe brug zullen opzoeken.  Maak melding

 23. @ ZwolschKwartier,

  Overlast heb je inderdaad niet overdag maar des temeer in de nachtelijke uren.
  Bij het Maagjesbolwerk zijn ze net van de nachtelijke overlast af met scooters en ladder zatte (jongeren), of de gemeente ontwerpt een nieuwe hangplek boven het alom weergallend water oppervlak.
  Een omweg van 280 meter is maar net van waar je dat berekend, maar tussen de kramen, de terrassen en de loopstraat, de Diezerstraat, door kan de omweg wel eens sneller zijn.  Maak melding

 24. Al meer dan 30 jaar gaat men vanuit Westenholte niet meer over de Hoogstraat naar de binnenstad.
  Leen Bakker gaat tegen de vlakte en het geheel ook daarachter wordt opnieuw gebouwd en ingericht.


  Maak melding

 25. zo snel mogelijk aan leggen die brug
  laat de mensen weer de binnenstad in
  als straks de kamperpoort weer klaar is en de garage
  kunnen ook de mensen van buiten weer massaal hun geld in zwolle achter laten
  vooruit denken heet dat  Maak melding

 26. @ikke en A. ten Brugge:
  Voor de afstand is het uitgangspunt natuurlijk de hoek Katerdijk-Pannekoekendijk. Vanaf dat punt loopt de brug, komt de nieuwe toegang tot de wijk en is ook de parkeergarage gepland. Voor de in- en uitgang van de garage lijkt mij aansluiting op de Katerdijk het meest voor de hand liggen, want dat sluit het beste aan op de A28 en de Blaloweg. De door mij ingeschatte afstand van 280m lijkt me dan ook zeer reëel.

  @Ikke:
  Dat een brug een punt van overlast zou zijn is echt onzin. Die brug is, in tegenstelling tot de ‘standaard’ overlastplek, niet afgesloten, maar ligt vanuit elke hoek vol in het zicht. Daarnaast komen er ook veel fietsers en voetgangers voorbij. Als wat je zegt waar zou zijn, dan is het Kerkbrugje ook een overlastplek met hangjongeren.

  Ik denk dat een brug zelfs een positief effect zal hebben op mogelijke overlast op het maagjesbolwerk. Vanaf de brug komt er namelijk meer zicht op dit afgeschermde gebied en daar houden “hangjongeren” niet zo van.


  Maak melding

 27. Haha, wat een eigenwijze donders, je zou ook maar een spat toegeven:
  .

  Wethouder Knol typeerde het debat, dat iedere fractie een eigen brug wilde. De verschillen en de belangen zijn nu te groot.

  Zitten ze er nu voorzichzelf of voor de gemeenschap? Niet ontvankelijk voor goede argumenten?

  Vind dit erg spreken:

  Ontlast het verkeer bij Maagjesbolwerk idd Er ontstaan vaak hachelijke situaties daar. Moet er eens wat gebeuren met fietsers of wandelaars, eens kijken wie er dan allemaal naar de gemeente wijzen


  Maak melding

 28. Ikke schreef:

  Al meer dan 30 jaar gaat men vanuit Westenholte niet meer over de Hoogstraat naar de binnenstad.
  Leen Bakker gaat tegen de vlakte en het geheel ook daarachter wordt opnieuw gebouwd en ingericht.

  Maar dan vraag ik me wel af waar die fietsers op zaterdagmiddag die door de Hoogstraat trekken wel thuis horen. Verder die ‘vrolijke’ jeugd die in de nacht van zaterdag op zondag de Hoogstraat onveilig maken en mij uit de slaap houden, verdenk ik er toch van dat ze Westenholters zijn. (misschien wordt de Hoogstraat op dit punt wel ontlast door de nieuwe brug.)
  Van de renovatieplannen van mijn wijk ben ik uiteraard op de hoogte.  Maak melding

 29. als die projectontwikkelaar v de parkeergarage 4 ton wil betalen, vind ik het best. Zo niet dan is het ook duidelijk. Een gratis brug voor je bedrijf wil iedereen wel.


  Maak melding

Reageer