Ouders KBS De Vlieger II boos over locatie noodlokalen

Zwolle – Katholieke basisschool De Vlieger II in Stadshagen groeit uit haar jasje. Het komende schooljaar komt de school drie leslokalen tekort. De gemeente Zwolle heeft noodlokalen beschikbaar gesteld op ruim een kilometer afstand van de school, direct naast de ingang van een zandafgraving. Ouders zijn boos. Ze hebben een alternatief voorhanden en roepen het College van Burgemeester en Wethouders in een petitie, met 447 handtekeningen, op om mee te werken aan dit alternatief.

Het huisvestingsprobleem is ontstaan doordat de bouw van de geplande wijkboerderij, direct naast de school, is vertraagd. Volgens de oorspronkelijke planning zou dit gebouw in augustus 2009 klaar zijn. De oplevering staat nu gepland op augustus 2010. Op dat moment verhuist Landstede met haar BSO-activiteiten vanuit De Vlieger II naar de wijkboerderij, waardoor er weer drie klaslokalen beschikbaar komen voor de school. De noodschool die de gemeente nu beschikbaar heeft gesteld, is bedoeld voor nieuwe scholen en voor bestaande scholen die kampen met ruimtegebrek. De ouders van De Vlieger II hebben verschillende argumenten waarom zij zich verzetten tegen het gebruik van deze ruimte. De belangrijkste reden is dat de onderlinge verbondenheid van de kinderen van De Vlieger in ernstige mate in het gedrang komt.

Een groep kinderen wordt noodgedwongen ver buiten de school geplaatst. Dat is voor de ouders onacceptabel. Daarnaast geven zij als argument dat de kinderen minstens vier keer per dag van dezelfde weg gebruik maken als de zandauto’s die af en aan rijden naar de zandafgraving.  In de vandaag aangeboden petitie komen de ouders, in overleg met directie en bestuur van de school, met een alternatief. Zij hebben geregeld dat er twee noodlokalen klaar staan om geplaatst te worden naast de huidige noodlocatie van de wijkboerderij, aan de achterzijde van de school. De school maakt dit schooljaar al gebruik van één van de leslokalen in dit noodgebouw.

Om plaatsing van de twee extra noodlokalen mogelijk te maken is het alleen nodig dat de gemeente de bestaande bouwvergunning voor tijdelijke bebouwing uitbreidt met twee leslokalen. Dit voor de duur van de bouw en uiteindelijke ingebruikname van de definitieve wijkboerderij Stadshagen.

De ouders en school vragen uitdrukkelijk niet om geld, maar om medewerking van de gemeente om de kinderen ook het komend schooljaar op een en dezelfde locatie onderwijs te laten volgen.

Artikel delen:

Reageer