Werkbegeleiding voor alleenstaande ouders Diezerpoort

Zwolle – Voor veel jonge alleenstaande ouders is het moeilijk om werk en zorg te combineren. De gemeente Zwolle start daarom samen met Landstede, Travers en Stichting Welzijn Ouderen Zwolle in de wijk Diezerpoort een project om deze doelgroep te begeleiden naar werk via het volgen van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn van Landstede en het opdoen van werkervaring in de wijk. Ook andere partners in de Diezerpoort willen een bijdrage leveren, zoals Delta Wonen en Driezorg. Nadruk ligt op het ondersteunen van mensen bij huishoudelijke klussen en sociale activiteiten.

Binnen het project ligt de nadruk op het bieden van ondersteuning aan de doelgroep (alleenstaande) ouderen in de wijk Diezerpoort. Hierdoor ontstaat een duidelijke koppeling tussen de Wet Werk en Bijstand (Wwb) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het project duurt tot december 2010. Er is voor de wijk Diezerpoort gekozen omdat daar relatief veel jonge alleenstaande ouders wonen. Er is onderzoek gedaan naar de doelgroep en uiteindelijk zijn 33 alleenstaande ouders persoonlijk benaderd door de consulenten van het Jongerenteam van de gemeente. Daarvan willen rond de zeventien personen deelnemen aan het project. Op 19 juni zijn de deelnemers geïnformeerd over de opleiding, de locatie, de kinderopvang en de (persoonlijke) ondersteuning.

Zorg en Welzijn

De meeste deelnemers bij de eerste selectie hebben zelf aangegeven aan de slag te willen in de zorg- of welzijnssector. Daarom is in de wijk contact gezocht met organisaties die het kwalificatietraject (opleiding op MBO2-niveau), begeleiding en werving praktijkplaatsen op zich willen nemen. Daarnaast is op de locatie waar de opleiding wordt verzorgd, brede school het Wonderwoud, de kinderopvang en buitenschoolse opvang geregeld.

Artikel delen:

Reageer