Nieuwe aanbesteding hulp bij het huishouden

Zwolle – De gemeente Zwolle besteedt de hulp bij het huishouden opnieuw aan en neemt hierin de wetswijzigingen Wmo, prijs, marktontwikkelingen en de ervaringen met de huidige contractpartijen (zorgaanbieders) mee.

Aangezien de raamovereenkomsten met de huidige acht zorgaanbieders met ingang van 1 januari 2010 aflopen, zijn de wetswijzigingen vertaald naar een aantal nieuwe uitgangspunten voor hulp bij het huishouden. De wetswijziging is vooral gebaseerd op een betere (rechts)bescherming van de positie van de cliënt bij de hulp bij het huishouden. Deze wijziging maakt een herziening van de bestaande contracten noodzakelijk.

Uitgangspunten aanbesteding:

1.       De gemeente kiest voor een nieuwe aanbesteding en niet voor een aanpassing of verlenging van de huidige raamovereenkomsten.

2.       De aanbieder bepaalt de prijs van het product hulp bij het huishouden, niet de gemeente.

3.       Aanbieders kunnen per perceel inschrijven, voor hulp bij het huishouden 1 (HH1 –  schoonmaakwerkzaamheden en maaltijdvoorziening) en voor hulp bij het huishouden 2/3 (HH2/3 = HH1 met organisatie van het huishouden)).

4.       Het maximum aantal contractpartijen voor beide percelen bedraagt acht.

5.       De duur van de raamovereenkomst is drie jaar met een optie voor verlenging van één jaar.

6.       De prijs/kwaliteitweging bij de eindbeoordeling bedraagt dertig procent voor de prijs en zeventig procent voor de kwaliteit.

7.       De aanbesteding moet werkgelegenheid opleveren.

8.       De gemeente stelt een klachtencommissie in voor hulp bij het huishouden Wmo vanaf 2010.

 Wetswijziging Wmo

In de huidige uitvoeringspraktijk wordt de alfahulpconstructie regelmatig ingezet door de zorgaanbieders. De alfahulp wordt als een zelfstandige beschouwd. Voor de cliënt betekent een alfahulp dat hij onbedoeld te maken kan krijgen met risico´s en verplichtingen als werkgever zoals loondoorbetaling bij ziekte. Om een cliënt beter te beschermen tegen deze ongewenste effecten zijn in de aangepaste wet een aantal bepalingen opgenomen. De alfahulpconstructie blijft in de vorm van een persoonsgebonden budget bestaan, omdat cliënten vaak tevreden zijn over de kwaliteit van de hulp.

 

De wetswijziging betekent dat:

– een zorgaanbieder alleen een hulp in loondienst mag inzetten en geen alfahulp,

– een alfahulp is mogelijk via een vergoeding die de gemeente rechtstreeks aan de cliënt uitkeert, in de vorm van een persoonsgebonden budget

– de gemeente verplicht is de cliënt te informeren over  de voor en nadelen van elke vorm van de voorziening, dat wil zeggen hulp in natura, een persoonsgebonden budget of de vergoeding voor een alfahulp.

 Wmo-cliëntenraadDe adviezen van de Wmo-cliëntenraad zijn voor een groot deel overgenomen in het programma van eisen. De cliëntenraad heeft aangedrongen op een intensievere kwaliteitscontrole van de hulp bij het huishouden. Met de instelling van een klachtencommissie wordt aan deze wens tegemoet gekomen.

Artikel delen:

Reageer