Steunpunt aangepast sporten gewenst

Zwolle – Er is in Zwolle behoefte aan een steunpunt voor aangepast sporten. Dat is de belangrijkste uitkomst van een onderzoek dat de gemeente in dit Jaar van de Gehandicaptensport heeft laten doen naar sport voor mensen met een beperking. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat een regionaal netwerk van verenigingen en organisaties en beter vervoer het aangepast sporten te goede zal komen. Burgemeester en wethouders van Zwolle willen meer aandacht voor de gehandicaptensport.

Het onderzoek was gericht op de aanbieders van aangepast sporten, dus de verenigingen. Bijna de helft van de reguliere sportverenigingen heeft leden met een beperking. Knelpunten daarbij, stellen de ondervraagde verenigingen, hebben met name te maken met het vervoer en de begeleiding van de gehandicapte sporters, met de geschiktheid van de accommodatie en bovendien zijn er soms financiële obstakels. De aanbieders van aangepast sporten zeggen graag extra begeleiding te willen. De belangrijkste aanbeveling van het onderzoek is dat er een steunpunt moet komen dat een centrale rol kan spelen in het verbeteren van de mogelijkheden voor aangepast sporten. Zo’n steunpunt kan dienen als eerste aanspreekpunt voor mensen die vragen hebben over aangepast sporten, maar is ook een spil in een netwerk van verenigingen, organisaties, specialisten en sporters.

Andere voorstellen uit het onderzoek zijn dat aangepast sporten baat heeft bij een regionale aanpak en dat er meer samenwerking moet komen tussen verenigingen zodat er bijvoorbeeld een betere afstemming van vraag en aanbod komt.

Sportwethouder Janco Cnossen heeft 2009 uitgeroepen tot Jaar van de Gehandicaptensport. Hij wil onder ander meer inzicht krijgen in hoe er beter beleid kan komen voor aangepast sporten. De uitkomsten van het onderzoek moeten daarbij helpen. Er wordt al apart onderzoek gedaan naar het gehandicaptenvervoer. De verwachting is dat er aan het einde van dit jaar een nog completer beeld is van de knelpunten en behoeften op het gebied van aangepast sporten. Zo pleit het onderzoek ook nog voor een inventarisatie van de doelgroep zelf.

Op basis van alle bevindingen kan er dan structureel beleid ontwikkeld worden.

Artikel delen:

Reageer