DeltaWonen ontvangt goede beoordelingen

Zwolle – Het afgelopen jaar is voor deltaWonen zeer dynamisch geweest. Dat staat in het Jaarverslag over 2008 van woningcorporatie deltaWonen. Zowel intern als extern is er veel veranderd. Intern een nieuw bestuur en managementteam en extern een wereldwijde kredietcrisis met alle gevolgen van dien. Verschillende corporaties zijn negatief in de publiciteit gekomen met betrekking tot investeringen in maatschappelijk vastgoed en de vergoeding van bestuurders.

Belangrijkste conclusie op basis van de jaarrekening 2008 is dat de financiële continuïteit van deltaWonen is gewaarborgd. DeltaWonen heeft over 2008 goede beoordelingen ontvangen van de externe toezichthouders Centraal Fonds Volkshuisvesting, Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector en het ministerie van VROM. Hiermee blijft deltaWonen een betrouwbare en financieel gezonde samenwerkingspartner. Op basis van de financiële beoordeling van 2007 is wederom de A-status toegekend aan deltaWonen. Eind 2009 wordt de status over 2008 bepaald. Het resultaat van de jaarrekening komt uit op € 40 miljoen negatief. Dit bedrag wordt vooral bepaald door de post van € 39 miljoen voor nog uit te voeren maatschappelijke investeringen.

Het is voor woningcorporaties gebruikelijk dat zij verliesgevende projecten uitvoeren om daarmee de huurprijzen voor de lage inkomens te garanderen. Dit zijn volkshuisvestelijke projecten die commerciële vastgoedpartijen niet kunnen of willen uitvoeren. DeltaWonen heeft voor de aankomende tien jaar zo’n 2500 woningen in portefeuille.

"DeltaWonen heeft het vanuit haar primaire taak goed gedaan. We blijven investeren, ook in slechte tijden en dragen daarmee bij aan maatschappelijke vastgoedprojecten en werkgelegenheid in onze regio."

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Laat eerst die RvC maar aftreden, die stumpers hebben niets durven doen tegen die oprotpremie wegens slecht functioneren van ?? 770.000,- Hierna is er een interim bestuurder aangetrokken die in 11 maanden nog eens ?? 288.000 in zn zak heeft gestopt….
    Van de 7 commissarissen zitten er 4 al sinds 1996 ??15.000 per jaar te verdienen voor ja knikken zonder dat ze weten waar het daadwerkelijk over gaat…. kasstromen en risicomanagement!!
    ballentent…    Maak melding

  2. jammer dat de huurders niet zijn gehoord >:( ik wacht al vanaf 2004 op een nieuwe keuken maar dat wordt elk jaar verschoven naar het volgende jaar


    Maak melding

Reageer