Subsidie Muzerie in evenwicht met publieksbereik

Zwolle – D66 Zwolle zal op het volgende Raadsplein een motie indienen om de huidige subsidiehoogte van de Muzerie voort te zetten en te verhogen tot het niveau passend bij het huidige bereik. D66 vindt dat deze subsidie afhankelijk moet zijn van het gerealiseerde bereik. En wil dit dit jaarlijks, afhankelijk van het gerealiseerde bereik, naar boven of naar beneden bijstellen.

D66 vindt dat de culturele sector krachtige organisaties nodig heeft. De gemeente Zwolle vindt het belangrijk vindt dat jongeren participeren op dit vlak. Het beleid van de gemeente is gericht op verbreding; zowel de gevorderde cultuurconsument als de nieuwkomers moeten aan hun trekken kunnen komen. De Muzerie heeft volgens D66 de afgelopen vier jaar fors bijgedragen aan de ambities van de gemeente op het gebied van kunst- en cultuurparticipatie, en vindt dat de Muzerie het huidige bereik niet in stand kan houden met het huidige subsidieniveau. De democraten willen het huidige bereik van de Muzerie in stand houden of verhogen. Dit kan gerealiseerd worden door middel van een jaarlijkse subsidie die in evenwicht is met het huidige bereik.

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Antwoord Muzerie:

  Onderwerp: RE: Moties/Amendementen PPN van D66: Huidige subsidiehoogte van Muzerie voort te zetten en te verhogen tot het niveau passend bij het huidige bereik

  Geachte Raadsleden,

  Vandaag hebben wij kennis genomen van de reactie van het college op de Muzerie-motie nr. 27 ingediend door D??66. Het college van B&W meldde:

  ⤽Subsidiering van instellingen is geen open- einde regeling. Er worden prestatie afspraken gemaakt. We zijn blij dat de Muzerie de afgelopen jaren het goed heeft gedaan. Ze hebben zelfs meer bereikt dan was afgesproken in de prestatieovereenkomst. Deze ontwikkeling heeft ook een keerzijde. Elke nieuwe leerling erbij kost meer geld. In de uitvoeringsovereenkomst met de Muzerie is het de volgende passage opgenomen: Conform de regeling die de gemeente Zwolle heeft, wordt de reguliere subsidie geïndexeerd. Indien niet aantoonbaar dekkend voor stijgende lasten volgt bestuurlijk overleg. Wanneer de Muzerie en de gemeente hier beide mee instemmen kan dit leiden tot wijzigingen van het prestatieniveau⤝.

  Het is geheel juist dat er nog steeds bestuurlijk overleg plaatsvindt tussen Muzerie en de gemeente. Maandag a.s. staat opnieuw een overleg met de wethouder gepland en op 8 juli 2009 is er een subsidiëntenoverleg met de vijf subsidiërende gemeenten van Muzerie. In de gesprekken die wij tot op heden voerden n.a.v. de ingediende financiële knelpunten die zich bij onze vestigingen in Zwolle voordoen, heeft de gemeente Zwolle (wethouder, afdelingen financiën en cultuur) ons kenbaar gemaakt dat wij niet kunnen rekenen op een extra ondersteuning in overeenstemming met het vergrote bereik. Dit betekent feitelijk dat we nadenken over de wijze waarop we het publieksbereik en de daarbij behorende personeelsformatie dienen terug te dringen. Dit zal leiden tot wachtlijsten bij onze lessen en cursussen, afwijzing van aanvragen vanuit het onderwijs en de naschoolse opvang en ontslag van personeel.

  Met vriendelijke groet,

  Fred Teunissen

  Directeur/bestuurder
  Kunstencentrum Muzerie


  Maak melding

Reageer