GL/DG en D66 willen meer ligplaatsen voor woonboten

Zwolle – GroenLinks / De Groenen (GL/DG) en D66 constateren dat er een tekort aan ligplaatsen voor woonboten in Zwolle is. Ze zeggen dat door de gemeente aan de woonbootbewoners lange tijd geleden beloofd is dat er uitbreiding zou komen. Ook zouden volgens de Perspectiefnota 2010 de kosten per woonboot te hoog zijn. De politiekle partijen dienen daarom een motie in.

Gezien de lange geschiedenis rond de woonbootligplaatsen vinden GL/DG en D66 het wenselijk om hier op korte termijn serieus werk van te maken. Ze vinden dat de hoge kosten voor een ligplaats (o.a. riolering en aanlegsteiger) op een slimme manier naar beneden kunnen worden gebracht door bijvoorbeeld milieu-technische maatregelen en minder omvangrijke aanlegsteigers aan te leggen. Door wellicht alleen Eco-schepen toe te staan. "Bij verkoop van de woonboot is het niet vanzelfsprekend dat de ligplaats wordt mee verkocht. Hierbij dienen nadere eisen te worden gesteld. (o.a. geen handgeld voor ligplaats vragen en taxatierapport van deskundige bij de gemeente in te dienen over de waarde van de boot zonder ligplaats)." GL/DG en D66 verzoeken het college met de woonbootbewoners in de stad te overleggen hoe de kosten van een ligplaats naar beneden kunnen worden gebracht, hierover de raad voor de begroting te rapporteren en voorstellen te doen om in 2010 tot uitbreiding van minimaal drie ligplaatsen over te gaan.

Toelichting:

1.      De gemeenteraad heeft in december 2007 de Waterwoonvisie heeft besproken. De raad heeft – in lijn met wat daarover in de Waterwoonvisie is beschreven – ingestemd met de ambitie om in de komende jaren het aantal ligplaatsen met 10% (= tenminste 15 ligplaatsen) uit te breiden, alsmede om de daarvoor in aanmerking komende locaties nader te onderzoeken op haalbaarheid en op basis daarvan een concreet uitvoeringsprogramma op te stellen. De haalbaarheidsonderzoeken zijn afgerond, besluitvorming hierover vindt in 2009 plaats. De financiële haalbaarheid is nog in onderzoek.

2.      Het Eco-ship van Deltawonen dat een paar jaar geleden enige tijd in de Stadsgracht lag was niet aangesloten op het riool, het waterleidingnet en het energienetwerk.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. screenen? kijk eens aan de boerendanserdijk wat n landschapsontsiering en bovendien levensgevaarlijk met die putten langs het fietspad en maar niet te praten over de kosten van de verplaatsing,voor deze prestigekwestie van de gemeente is de burger weer de pisang


  Maak melding

 2. Gaat het hier om woonarken, klassieke (ex-beroepsvaartuigen), (nieuwe) replica’s daarvan of beiden?

  Welke locatie(s)?

  Betreft het eco-ship:
  Zonder water en electra kan geen enkel woonschip. Of de electra moet worden opgewekt middels een dieselgenerator.
  (Een vracht zonnenpanelen en een windmolen zijn onvoldoende)
  Vuilwater etc. is op te vangen, maar zal regelmatig geleegd moeten worden.  Maak melding

 3. Politiek: leer van fouten uit het verleden.
  Hardleers die politiek.
  Mij is altijd stevig bijgebracht om te leren van fouten en van de geschiedenis.
  En terecht!!
  Mijn vraag daarbij is dus: Politiek, heeft u dan echt helemaal niets geleerd van het tonnenkostende woonbotendrama bij het stadion????
  Wat precies heeft u daar niet van begrepen???

  Daar komt bij, wat mij betreft:
  Er liggen al teveel woonboten in de grachten.
  Dit teveel aan woonboten vervuilt de grachten behoorlijk.
  De meeste woonboten worden slecht tot niet onderhouden, niet echt een feest voor het(stads-)aanzicht….
  En dan moeten er nog meer bijkomen?????
  Ik dacht het niet.


  Maak melding

Reageer