Studenten Schakeljaar ontvangen diploma

Zwolle – Op woensdag 24 juni sloten vijftien studenten het zevende en achtste ‘Schakeljaar Hoogopgeleide Anderstaligen’ officieel af. De studenten zijn afkomstig uit Iran, Irak, Marokko, Azerbeidzjan, Afghanistan, Angola, Burundi, Rwanda, Mexico, Indonesië en Turkije. Veertien van hen kregen hun certificaat in aanwezigheid van familie, vrienden en vertegenwoordigers van de instellingen die betrokken zijn bij het Schakeljaar, te weten Landstede en Windesheim.

studenten_schakeljaar.jpg

Met het certificaat Schakeljaar Hoogopgeleide Anderstaligen op zak zijn de deelnemers goed ingespeeld op de verwachtingen van het moderne hoger onderwijs en hebben ze hun studiekeuze weloverwogen kunnen bepalen. Van de 15 deelnemers zullen er tien instromen in opleidingen van Windesheim. Drie deelnemers zullen hun studie vervolgen bij een andere hogeschool, één deelneemster gaat terug naar het land van herkomst en één deelnemer gaat op Landstede een mbo-opleiding volgen op niveau 4. Windesheim is blij met de instroom van anderstaligen. Ze verrijken de culturele diversiteit aan de hogeschool en geven inhoud aan het motto van Windesheim: elk talent telt! Er studeren op dit moment ongeveer 50 vluchtelingenstudenten op Windesheim.

Een studie aan een Nederlandse hogeschool is anders georganiseerd dan in het buitenland. Nieuwe onderwijsvormen stellen hoge eisen aan anderstalige studenten. Ook vormen Nederlandse taal en vaktaal vaak een te groot obstakel om succesvol een hbo- of universitaire opleiding te doorlopen. Het Schakeljaar bereidt hen goed voor op het hoger onderwijs en zorgt tevens voor een goede aansluiting op de toelatingseisen van de gekozen opleiding.

Het Schakeljaar is een voltijdopleiding met een cursusduur van één jaar. Het verplichte basisprogramma tijdens het eerste halfjaar omvat de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, informatica en Oriëntatie op Studie en Maatschappij. Daarnaast volgen de deelnemers bij mbo-opleidingen (niveau 3-4) van ROC Landstede meeloopmodules die passen bij het vervolgonderwijs van hun keuze. Tijdens het tweede halfjaar sluit het programma aan bij de hogeschool. De studenten volgen dan modules bij hun opleiding.

Artikel delen:

Reageer