Tentoonstelling De loop van het water

Zwolle – Op 11 juli zal in het Stedelijk Museum Zwolle door wethouder Henny Kenkhuis de tentoonstelling De loop van het water worden geopend. In deze expositie komen verschillende aspecten van de IJssel bij Zwolle aan de orde. De rivier is een natuurlijke barrière tussen Gelderland en Overijssel, waardoor veren en bruggen nodig zijn. Daarnaast had de IJssel in het verleden via de Zuiderzee een open verbinding met zee.

Tijdens hoogwater, gepaard met storm en springvloed, kwamen nogal eens overstromingen voor. In de tentoonstelling zijn hier verschillende voorbeelden van te zien, bijvoorbeeld van de overstromingen in 1754 en in 1825. De stad Zwolle en de omliggende buurtschappen hielden nauwkeurig de geleden schade bij. Ook nu er geen eb en vloed meer is, kan het rivierwater gevaarlijk worden. Door klimaatverandering komt meer regenwater en water van gesmolten sneeuw de Rijn af en in de IJssel terecht. Met het project Ruimte voor de Rivier zullen de komende jaren maatregelen genomen worden waardoor het rivierwater meer ruimte krijgt en daardoor zal de waterstand worden verlaagd. De eerste projecten rond de IJssel zullen bij Zwolle worden uitgevoerd: de dijkverlegging bij Westenholte en de vergraving van de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden.

Deze plannen zijn in de expositie te zien. Ook de ontwerpen voor de nieuwe spoorbrug voor de Hanzelijn zijn tentoongesteld. Het zijn allemaal ingrijpende veranderingen voor mens en natuur. Het IJsselwater vormt niet alleen een gevaar, het is ook een bron van inspiratie. Dichters, schrijvers bezongen de IJssel, schilders en fotografen legden de rivier als beeld vast. In een aparte zaal zijn de schilderijen en aquarellen van Sjoerdtje Hak en de foto’s van Gerrit Gerritsen te zien. Van het werk van beide kunstenaars zal een boekje verschijnen.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Nixxx over de bypass?
    De IJssel bij Kampen[/url]

    Het gaat toch over De IJssel bij Zwolle. Is de nieuwe partnergemeente te ver van huis?    Maak melding

Reageer