Ambulancedienst neemt afscheid van Jan Tamboer

Zwolle – Vrijdag 26 juni aanstaande neemt Jan Tamboer, bedrijfsleider van de RAV IJssel-Vecht afscheid. Hij heeft 40 jaar gewerkt in de ambulancezorg bij RAV IJssel-Vecht en de voorlopers daarvan. Op 64,5 jarige leeftijd neemt hij afscheid omdat hij ‘moet’ van de VUT-stichting, uiterlijk een half jaar voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De normale uittreedleeftijd was 59 jaar geweest!

ambulancedienst.jpg

Jan is van grote betekenis geweest voor het bedrijf en de professionalisering van de ambulancezorg in het algemeen. Onder andere als bestuurslid van de Vereniging van Chef Hoofd Verpleegkundigen (VCHV). In het verleden is Jan één van de oprichters geweest van de Stichting die opleidingen voor verpleegkundigen en chauffeurs in de sector verzorgd. Maar ook nu en in de nabije toekomst blijft Jan nog actief als bestuurslid van de Stichting Symposium en Vakbeurs Ambulancezorg. Deze stichting organiseert al lange tijd een tweejaarlijkse symposium voor alle geïnteresseerden en stakeholders binnen en buiten de ambulancezorg met daaraan gekoppeld een beurs waarop vrijwel alle leveranciers verschijnen die van betekenis zijn voor de sector.

Binnen de RAV IJssel-Vecht is Jan betrokken geweest bij onder andere de privatisering van de ambulancedienst in 1992, de overname van verschillende kleinere ambulancediensten in de regio in de tweede helft van de jaren ’90 en daarmee de opmaat naar de regionalisering (RAV vorming) die haar definitieve beslag kreeg in het decennium daarna. Inmiddels staat de invoering van de nieuwe Wet Ambulancezorg voor de deur die de regionalisering definitief gestalte moet geven en wettelijk betekenis. De minister van VWS schrijft daarvoor een vergunningstraject uit dat haar beslag zal krijgen in de tweede helft van dit jaar.

Jan neemt dus afscheid op een ‘historisch’ moment. Reden voor de organisatie om de geschiedenis van de ambulancezorg in de regio IJsselland vast te leggen in een fraai vormgegeven boekwerk. Het eerste exemplaar van dit boek zal worden uitgereikt aan Jan a.s. vrijdag. Daarnaast zal hij tot erelid worden benoemd van de Vereniging voor Verpleegkundigen Nederland, sectie ambulancezorg.

RAV IJssel-Vecht gaat als eerste stap op weg naar het vergunningstraject haar naam aanpassen. Vanaf 1 juli gaat de organisatie door het leven als RAV IJsselland. De regionaam die sinds 1 januari 2009 eveneens is verbonden aan de veiligheidsregio, de regionale brandweer en de GGD. De regionale politie had deze regionaam reeds.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer