Oerbos brengt oud en nieuw samen in Stadshagen

Zwolle – Stadshagen vormt de zuidoostelijke punt van de polder Mastenbroek. Bij het bouwrijp maken van het gebied tussen de Milligerlaan en de Milligerplas zijn veel overblijfselen van subfossiel hout gevonden in een veenlaag onder een dikke laag klei. In 2007/2008 is door de fractie van de Christen Unie, samen met het wijkplatform Stadshagen, het initiatief genomen om voor de wijk iets blijvend zichtbaar te maken van de vele oerbomen die in de Mastenbroekerpolder zijn gevonden.

Vrijdagmiddag zijn enkele objecten, door de werkgroep aangeduid als ‘oerstam’ en ‘oerstamtafels’, vervaardigd uit het oude, inktzwarte oerhout onthult door wijkwethouder Hennie Kenkhuis. Deze objecten worden toegevoegd aan de inventaris van het Cultuurhuis. ‘Om op deze manier een inspirerende en blijvende verbinding te maken tussen verleden en heden van Stadshagen’, aldus de gezamenlijke initiatiefnemers. Stadshagen vormt de zuidoostelijke punt van de polder Mastenbroek. Bij het bouwrijp maken van het gebied tussen Milligerlaan en Milligerplas zijn veel overblijfselen van subfossiel hout gevonden in een veenlaag onder een dikke laag klei. In 2000 hebben wetenschappers dit begraven bos van hoofdzakelijk eiken, elsen en essen deels blootgelegd. Het bos is vanaf ongeveer 150 voor Chr. ontstaan en raakte in verval na 530 ná Chr, en is geleidelijk aan geheel ‘verdronken’.

Verleden en heden blijvend verbondenOp basis van het eerdergenoemde initiatief is er een bewonerswerkgroep uit Stadshagen aan de slag gegaan, samen met houtkunstenaar Edward Otten uit Zwolle. De oerstam en oerstamtafels, vervaardigd uit het oude, inktzwarte oerhout zijn toegevoegd aan de inventaris van het Cultuurhuis. Op die manier blijft er een verbinding tussen heden en verleden bewaard in Stadshagen.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer