Theatraal talent centraal in convenant scholen

Zwolle – Het Deltion College en de van der Capellen Scholengemeenschap hebben op 30 juni een convenant afgesloten. Het convenant draagt zorg voor een doorlopende leerlijn tussen de opleiding Artiest van het Deltion College en CapArtist van der Capellen Scholengemeenschap. Leerlingen van CapArtist volgen vanaf augustus 2009 een lesprogramma, waarbij doorstroom naar de opleiding Artiest van het Deltion College gegarandeerd is.

convenantcapart.jpg 

De doorlopende leerlijn CapArtist en Artiest biedt jonge podiumkunstenaars een klimaat waarin ze zich optimaal kunnen ontplooien. De leerlingen worden begeleid in hun artistieke en persoonlijke ontwikkeling van hun 12e tot hun 20e. Zo vindt er over en weer docentenuitwisseling plaats, volgen de CapArtist leerlingen lessen in het Deltiontheater en de auditeringen voor de opleiding Artiest worden eerder in de schoolloopbaan gepland, zodat studenten gegarandeerd tot op mbo-niveau kunnen doorstuderen. In het convenant wordt gestreefd naar een effectieve verkorting van de huidige leerroute met een half jaar.


CapArtist is een artistieke leerweg die zich richt op het onderwijzen van podiumkunsten in de brede zin van het woord. Dit betekent dat er lessen gegeven worden in een grote verscheidenheid aan vaardigheden. Deze artistieke leerweg wordt gevolgd naast een reguliere leerweg, in dit geval vmbo Theoretische Leerweg. Een “CapArtist” leerling die de Van der Capellen SG verlaat heeft een regulier TL examen behaald en daarbij een door de Artistieke Leerweg gevuld portfolio. 

Het Deltion College is een Regionaal OpleidingenCentrum (ROC) en biedt meer dan 400 opleidingstrajecten aan in verschillende sectoren. Deltion creëert hiermee een onderwijsplek voor leerlingen afkomstig uit de wijde omgeving van Zwolle. Eén van de opleidingen die Deltion aanbiedt, is de opleiding Artiest. De opleiding heeft drie uitsroomrichtingen: Drama, Muziek Uitvoerend en Musical. Deltion biedt de studenten een uitdagende leeromgeving met o.a. een nieuw eigen Deltiontheater. Dit theater biedt alle faciliteiten die ook in een ‘echt’ theater te vinden zijn.
Artikel delen:

Reageer