Goedkeuring bouwplan Irishof in Kamperpoort

Zwolle – Er is een aantal belangrijke stappen gezet in de herstructurering van Kamperpoort. Het college heeft de Kamperpoort in de bouwverordening 2008 geclassificeerd als ‘stedelijk gebied’. Bovendien is het nieuwe bouwplan voor de Irishof, de voormalige Univé-locatie, goedgekeurd.

30-06-2009_nieuwbouw_ireshof_veemarkt_2.jpg

De Kamperpoort moet na de herstructurering een echte binnenstadswijk worden. In de nieuwe Kamperpoort komt een gevarieerd aanbod van woningtypen en een hogere stedelijkheidsgraad. De stedelijkheidsgraad wordt bepaald door het aantal adressen per vierkante kilometer. Tot nu toe was Kamperpoort matig stedelijk. Een hogere stedelijkheidsgraad leidt per saldo tot een lagere parkeernorm. In stedelijke gebieden maken bewoners bewustere keuzes over hun autobezit. Verder is het aanbod en de kwaliteit van alternatieve vervoerswijzen groter in stedelijke gebieden. Lagere parkeernormen komen de haalbaarheid van de (deel)projecten in de wijk ten goede. Met name voor de vestiging van (sociaal) maatschappelijke voorzieningen is dit belangrijk. Deze zijn van groot voor de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk.

30-06-2009_nieuwbouw_ireshof_veemarkt_1.jpg

30-06-2009_nieuwbouw_ireshof_veemarkt_3.jpg

herstructuur_kamperpoort_2.jpg
Bij nummer 3 (het paarse gedeelte) komt bouwplan Irishof…

Geen financiële bijdrage voor AHOED
De classificatie van Kamperpoort als stedelijk gebied heeft ook invloed op de mogelijke vestiging van AHOED in de wijk. Er is een AHOED (Apotheek en huisartsen onder één dak) opgenomen in het project Feniks van SWZ. Er zit een verschil tussen de (huur)prijs die SWZ vraagt voor de locatie (op basis van realisatiekosten) en wat de initiatiefnemers maximaal bereid zijn te betalen (op basis van landelijke normen). SWZ en de initiatiefnemers van AHOED hebben gezamenlijk aan de gemeente verzocht te beoordelen of zij een rol kan spelen bij het overbruggen van dit financiële verschil. De belangrijkste oorzaak van dit financiële verschil ligt in de kostbare parkeervoorzieningen in het plan Feniks, die voor een deel verhaald worden op AHOED. Het opnieuw beoordelen van Feniks als gevolg van de aanwijzing als stedelijk gebied vergroot de haalbaarheid van de AHOED. Het college van B&W heeft besloten geen financiële bijdrage te leveren aan de AHOED. Een financiële bijdrage leidt onder meer tot niet gewenste precedentwerking. Bouwplan Irishof goedgekeurd.
herstructuur_kamperpoort.jpg
De totale omvang van de herstructurering Kamperpoort… 

Het college van B&W heeft bovendien het nieuwe bouwplan voor de Irishof, op de voormalige Univé-locatie, goedgekeurd. Het bouwplan wijkt af van het stedenbouwkundig programma van eisen dat in 2007 is vastgesteld. Op basis van inspraak van omwonenden en de Raad van Toezicht Kamperpoort is het bouwplan verder ontwikkeld en kan het nieuwe plan rekenen op hun steun. In het nieuwe bouwplan worden meer woningen gerealiseerd (54 woningen tegenover 43 in het oorspronkelijke plan), een parkeerkelder onder het maaiveld aan de Rieteweg is verkleind, het binnenterrein wordt volledig privé (tegenover gedeeltelijk openbaar in het oorspronkelijke plan) en de bouwhoogte aan de Rieteweg wordt teruggebracht van vijf naar vier bouwlagen. Om het bouwplan te realiseren moet er nu een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer