Burgers betrokken bij ontwikkeling binnenstad Zwolle

Zwolle – De binnenstad van Zwolle vervult veel verschillende functies wat al snel leidt tot  verschillende opvattingen over ontwikkelingen in die binnenstad. Nadat een aantal projecten tot discussie had geleid in de stad en in de raad is er een stadsdebat georganiseerd. Dit heeft geleid tot een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om tot een plan van aanpak te komen om processen, afspraken en werkwijze te verbeteren. Dit plan van aanpak is nu gereed en wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het idee is om de komende periode verschillende workshops te houden met raadsleden en andere belangstellenden waarin drie dingen boven tafel moeten komen. Als eerste moet bepaald worden wat ruimtelijke kwaliteit nu eigenlijk is, wat wordt onder dat begrip verstaan? Als tweede komt aan bod welke middelen en instrumenten nodig zijn om de kwaliteit van de binnenstad te bewaken en te handhaven. Op de derde plaats wordt gekeken hoe inwoners van Zwolle en andere belanghebbenden bij de ontwikkeling van de binnenstad betrokken kunnen worden en wat de rol van de gemeente daarbij is.

Artikel delen:

Reageer