Regionale samenwerking jeugdzorg en justitie

Zwolle – Fokko Witteveen (voorzitter Raad van Bestuur Trias Jeugdhulp) en Johan Krist (directeur de Sprengen) ondertekenen 3 juli 2009 een samenwerkingsovereenkomst tussen Trias Jeugdhulp en Campus Wapenveld. Hierdoor ontstaat er in de provincie Overijssel een uniek samenwerkingsverband op het snijvlak van justitie en jeugdzorg.

Trias, met de hoofdlocatie in Zwolle, en de Sprengen bundelen hun expertise en kennis om een sluitende keten te organiseren, specifiek voor jongeren met forse gedragsproblemen. De organisaties voelen zich gesteund door provinciaal en landelijk beleid om geen enkele jongere buiten de boot te laten vallen. De samenwerking moet leiden tot een snel en effectief aanbod en behandeling van de jongere in Overijssel, het terugdringen van de wachtlijsten in de jeugdzorg en –allerbelangrijkste – voor de jongere een perspectief op een zelfstandig bestaan in de Nederlandse samenleving.

Afspraken

Trias Jeugdhulp zal op korte termijn het Sluishuis in Heerde en het Tuinhuis op Campus Wapenveld gaan gebruiken voor jongeren die nu in het residentiele aanbod verblijven van Trias Jeugdhulp en voor jongeren die op de wachtlijsten staan in Overijssel en wachten op een passende behandeling. De samenwerking richt zich op jongeren met ernstige gedragsproblemen. De Sprengen/campus Wapenveld heeft hier al veel ervaring mee.

Voorzieningen op Campus Wapenveld

Beide bestuurders benadrukken het belang van samenwerking om zo de beste resultaten te behalen voor de Overijsselse jongeren met ernstige gedragsproblemen. Johan Krist: “Campus Wapenveld is een 24-uurs voorziening en beschikt over een cluster 4 school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, we hebben leer-werkbedrijven waar jongeren een vak kunnen leren, goede woningen en we hebben genoeg ruimte en voorzieningen om jongeren in hun vrije tijd bezig te houden. Campus Wapenveld heeft capaciteit om jongeren op korte termijn het beste aanbod te kunnen bieden, dicht bij huis en onder professionele begeleiding en behandeling.”

Investeren in samenwerking voor snellere hulp aan jongeren

Trias Jeugdhulp investeert in samenwerking met partners in de jeugdketen om zo de wachtlijsten zo snel mogelijk weg te werken en jongeren op korte termijn een behandeling aan te kunnen bieden die de jongere verder helpt. Fokko Witteveen: “Campus Wapenveld is een goede locatie voor jongeren die nu in het residentiele aanbod van Trias zitten of ver van huis behandeld worden. Campus Wapenveld is slechts 20 minuten reizen vanuit Zwolle, dat betekent dat we de familie, de sportvereniging en potentiële werkgevers veel beter kunnen betrekken bij de behandeling of bij de fase na het verblijf op de Campus.”

Het Tuinhuis op de Campus leent zich uitstekend voor kamertraining, waarbij de jongeren voorbereid worden op zelfstandig wonen. Het Sluishuis in Heerde is een geschikte locatie om een leefgroep te starten. Trias Jeugdhulp maakt graag gebruik van de capaciteit en de expertise van de Sprengen in Wapenveld om de moeilijkste jongeren een passend aanbod te bieden, dichtbij huis.

Artikel delen:

Reageer